projecten › Zorgcluster Abrona
abrona08.jpg
abrona04.jpg
abrona06.jpg
abrona05.jpg
abrona07.jpg

Zorgcluster Abrona

Scherpenzeel NL – Het zorgcluster Abrona te Scherpenzeel is een woongemeenschap voor structuurbehoeftige bewoners.

Het zorgcluster Abrona te Scherpenzeel is een woongemeenschap voor structuurbehoeftige bewoners. Veel van hen zijn sterk gedragsgestoord en licht verstandelijk gehandicapt. Er zijn 24 wooneenheden in vier woongroepen, die op een mooie manier in de landelijke omgeving zijn opgenomen.

Voor de bewoners in deze doelgroep is het belangrijk dat de woningen overzichtelijk zijn. 'Verstopplaatsen' zijn vermeden. Bewoners worden binnen het gekozen ontwerp zo min mogelijk in hun functioneren belemmerd, terwijl omwonenden niet met overlast worden geconfronteerd. Middels centrale systemen kunnen voor bewoners noodzakelijke beperkende maatregelen worden getroffen, waardoor op de actuele toetstand van bewoners kan worden geanticipeerd.

In de woningen wordt veel bewegingsvrijheid geboden om een aangename omgeving te kunnen bieden. Afhankelijk van de doelgroep zijn de woongroepen open, semi-gesloten of gesloten en kunnen specifieke voorzieningen worden getroffen. De woongroepen zijn verbonden met een centrale gang, Hierdoor kan assistentie snel aanwezig zijn en wordt veiligheid voor bewoners en personeel gewaarborgd.

De verschillende gebouwen zijn bouwkundig zo ontworpen dat toekomstige aanpassingen eenvoudig en goedkoop kunnen worden uitgevoerd. Een slimme constructie en uitgekiend installatieconcept ondersteunen dit.

24 wooneenheden
opdrachtgever: Abrona Vastgoed
gerelateerde projecten