zevenbergencentrum01.jpg
zevenbergencentrum03.jpg
zevenbergencentrum04.jpg
zevenbergencentrum05.jpg
zevenbergencentrum02.jpg

Zevenbergen Markt en Haven

Zevenbergen NL – Het centrum van Zevenbergen heeft als belangrijkste voorzieningenkern van de gemeente behoefte aan een stap voorwaarts.

Het water als verleiding voor een impuls in het centrum

Het centrum van Zevenbergen heeft als belangrijkste voorzieningenkern van de gemeente behoefte aan een stap voorwaarts. Het winkelen moet compacter, het parkeren beter en de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte moet omhoog. Parallel daaraan wordt er nagedacht over een terugkeer van het water in de haven, als uitvloeisel van de mogelijk toekomstige verzilting van het Krammer-Volkerrak. De gemeente heeft beide opgaves op een slimme manier aan elkaar geknoopt. Op die manier heeft zij het voor elkaar gekregen om op korte en middellange termijn investeringen te kunnen doen in bijvoorbeeld Markt en winkelgebied, die gelijktijdig het herstellen van de Rode Vaart een stap dichterbij brengen. Met deze ondernemende manier van plannen maken heeft de gemeente niet alleen ondernemers en Raad geënthousiasmeerd, maar ook regionale stakeholders weten te verleiden het herstel van het water vooruit te trekken en een start te maken met het herstellen van het water in het historische centrum.

IpWtRpz11jo
cQoUNO2bHxA
Projectnieuws
gerelateerde projecten