projecten › Woerden Centraal

Woerden Centraal

Woerden – Woerden Centraal, een nieuwe buurt direct naast het station van Woerden. KuiperCompagnons zorgde voor het stedenbouwkundig concept, de stedenbouwkundige uitwerking, de vernieuwende geluidsoplossing en de inrichting van de openbare ruimte.

Direct naast het station van Woerden, nabij het centrum van de stad lag jarenlang de Campina-fabriek. Enkele jaren geleden is de fabriek verhuisd en op deze locatie direct naast het spoor groeit nu een stedelijke nieuwe woonbuurt. Woerden Centraal is een buurt voor en door de nieuwe bewoners.

Iedere woning in deze stedelijke woonbuurt is vanaf het stedenbouwkundig plan individueel met de koper uit ontworpen (zowel grondgebonden als appartementen). Daarnaast is op een innovatieve manier met de geluidsbelasting om gegaan, zodat een kostbaar en ontsierend geluidsscherm achterwege kan blijven op deze prominente plek. Bewust is er gekozen om de nieuwe buurt niet met de rug tegen een muur langs het spoor te zetten, maar deze zelfbewust te presenteren aan de vele passanten. De groene wal die een rol speelt in de geluidswering is tevens parkeergarage en buurtpark. Daarnaast zijn de bouwblokken en woningen zo ontworpen dat bezonning en geluidsafscherming optimaal zijn.

De openbare ruimte in de buurt is grotendeels autovrij. Wandelen, spelen en fietsen krijgen hier alle ruimte. Ook hier staan de toekomstig bewoners zelf centraal.

Bij start bouw waren alle grondgebonden woningen verkocht en een groot deel van de appartementen van fase 1. Een grote verscheidenheid aan woningtypen en prijsklassen staan dadelijk naast elkaar. KuiperCompagnons is vanaf het begin betrokken geweest bij het stedenbouwkundig concept, de stedenbouwkundige uitwerking van het plan, de vernieuwende geluidsoplossing en de inrichting van de openbare ruimte.

gerelateerde projecten