projecten › Vathorst de Bron
debron03.jpg
debron02.jpg
debron04.jpg
debron05.jpg

Vathorst de Bron

Amersfoort NL –

Het stedenbouwkundig plan van De Bron is onderdeel van Vathorst, een VINEX-locatie in Amersfoort waarvoor KuiperCompagnons samen met West 8 het ontwikkelingsplan heeft gemaakt.

Diversiteit, avontuur, complexiteit en contrasten zijn kernbegrippen in zijn stedenbouwkundig oeuvre, die ook in De Bron weer een belangrijke rol spelen. Het thema van Vathorst ‘Een wereld van verschil’ is vertaald naar een aantrekkelijke wijk met verschillende deelplannen.

Ieder deelplan heeft een ander karakter en een eigen uitstraling. Kenmerkend voor deelplan De Bron zijn de bestaande houtwallen en het waterbassin in het midden van de wijk. Letterlijk een bron van dynamiek, inspiratie, vrijheid en ongedwongen samenzijn. Aan de rand van dit waterbassin, dat de naam ‘Waterhart’ heeft meegekregen vanwege de ligging, wordt een scholencluster gebouwd met voorzieningen.

De Bron kenmerkt zich door opvallend bestaand groen. De oorspronkelijke houtwallen en bomen zijn gehandhaafd en ingepast in de plannen. De statige lanen, intieme hofjes en met houtwallen ingekaderde eilanden maken dit deelplan tot een groen woongebied.

Gebiedsomvang: ca. 50 ha
Programma: ca. 1200 woningen, brede school
Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
gerelateerde projecten