projecten › UMCG Voorzieningengebouw
UMCGvoorzieningengebouw04.jpg
UMCGvoorzieningengebouw02.jpg
UMCGvoorzieningengebouw06.jpg
UMCGvoorzieningengebouw03.jpg
UMCGvoorzieningengebouw05.jpg
UMCGvoorzieningengebouw07.jpg

UMCG Voorzieningengebouw

Groningen – In vervolg op eerder gerealiseerde opdrachten voor het UMCG werd KuiperCompagnons de opdracht gegund voor het ontwerp van een voorzieningencomplex.

Het complex bevat een veelvoud aan functies voor zowel het ziekenhuis zelf, zoals de apotheek, medische faculteit met collegezaal, diverse laboratoria, bestralingsruimten voor radiotherapie, staffuncties en bedrijfsrestaurant, als ook functies voor derden zoals Sanquin Bloedbank noordoost, Dialyse Centrum Groningen en een Academische Huisartsen Praktijk.

Een aansluiting op de patiostrctuur van het eerder gerealiseerde centraal medisch complex en een separate nieuwe hoofdentree op het ziekenhuisterrein vormen de belangrijkste ontsluitingen. In het complex vormt een grote overdekte patio de belangrijkste ruimte van waaruit op een logische manier alle functies te vinden zijn. Onder het gebouw bevindt zich een parkeergarage in 3 lagen en een aansluiting op de logistieke tunnelstructuur van het ziekenhuis, met een nieuw logistiek centrum.

Ziekenhuis voorzieningencomplex
opdrachtgever: Universitair Medisch Centrum Groningen
gerelateerde projecten