projecten › U16 Utrecht
UtrechtU16KaartvanAllesGijsvandenBoomen.jpg
UtrechtU16KaartvanaltijdGijsvandenBoomen.jpg

U16 Utrecht

Utrecht U16, Strategisch inhoudelijk stedenbouwkundige ondersteuning, regio Utrecht tot 2040

De Metropoolregio Utrecht (MRU) is een van de snelst groeiende regio’s van Nederland en één van de meest competitieve regio’s van Europa. Om de groei in goede banen te leiden is door de regio U10 in 2018 een Ruimtelijk-Economische Koers (REK) opgesteld. Daarin zijn principes geformuleerd die richting geven aan ontwikkeling van de regio tot ontmoetingsplek voor Gezond Stedelijk Leven. De Opgavetafel Ruimtelijk Economisch Programma (REP) heeft de opdracht om de REK tot uitvoering te brengen en stelt daartoe een Integraal Ruimtelijk Perspectief en Programma op. Als tussenstap naar een perspectief is een contour opgesteld. Deze contour is nadrukkelijk geen eindbeeld, maar een onderzoeksagenda om te komen tot een Perspectief en bevat zoekrichtingen en onderzoeksvragen voor de regionale ruimtelijke ontwikkeling.

Bij het opstellen van deze contour is Gijs van den Boomen aangesteld als strategisch inhoudelijk stedenbouwkundig boegbeeld, om de ontwikkelingsmogelijkheden voor regio Utrecht to 2040 te inventariseren en te verkennen. Deze verkenningen betreffen o.a. de ruimtelijke inpassing van wonen, werken, bereikbaarheid, landschap en energie. Bij het opstellen van de contour ligt het accent op concentratie van ontwikkelingen rond vervoersknopen. Dit betreft niet alleen deze ter plaatse van de stad, maar ook van de kernen in de provincie.

De verkenningen leveren een aantal bouwstenen en zijn een aanvulling op de inzichten uit de ruimtelijke modellering van REP en MIRT (Onderzoek Metropoolregio Utrecht). Na een intensief traject, waarbij gesprekken met alle regiogemeenten en partners plaatsvonden, is gekomen tot een contour voor de ontwikkeling van de regio.

De Concept Contour U16 wordt gevisualiseerd door een kaartbeeld voor middellange (Kaart van Altijd) en lange termijn (Kaart van Alles). In de Kaart van Alles wordt de maximale ontwikkelruimte geïdentificeerd.

Meer informatie over U10 is te vinden op deze website en op Opgaveteam Ruimtelijk-economisch programma

Utrecht U16, Strategisch inhoudelijk stedenbouwkundige ondersteuning, regio Utrecht tot 2040
Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Opdrachtperiode: 2019-2020
Team: Gijs van den Boomen, Hans Peter van Schooneveld,
Arlene Lee
Projectnieuws
gerelateerde projecten