projecten › The Rock; transformatie van het voormalig Oudenrijn ziekenhuis naar een nieuwe woonwijk
097NIDOUtrechtOssip.jpg
091NIDOUtrechtOssip.jpg
089NIDOUtrechtOssip.jpg
72NIDOUtrechtOssip.jpg
64NIDOUtrechtOssip.jpg
62NIDOUtrechtOssip.jpg
35NIDOUtrechtOssip.jpg
32NIDOUtrechtOssip.jpg
23NIDOUtrechtOssip.jpg
02NIDOUtrechtOssip.jpg
OudenrijnUtrecht02KuiperCompagnons.jpg
OudenrijnUtrecht01KuiperCompagnons.jpg
OudenrijnUtrecht03KuiperCompagnons.jpg

The Rock; transformatie van het voormalig Oudenrijn ziekenhuis naar een nieuwe woonwijk

Utrecht – Op de plaats van het voormalig Oude Rijn ziekenhuis is een nieuwe woonwijk ontwikkeld met starters appartementen en short stay woningen speciaal voor studenten. Door deze transformatie wordt bijgedragen aan de stedelijke vernieuwing van Kanaleneiland.

Op de kruising van de 2 belangrijkste stedelijke assen van Utrecht, was het ziekenhuis gesitueerd, met de verhuizing hiervan naar Leidse Rijn kwam dit terrein vrij. Na enkele jaren leegstand is het gekocht door Round Hill Kapital met de bedoeling hier studentenhuisvesting te ontwikkelen. Het is meer geworden dan dat. Door herontwikkeling van het voormalig ziekenhuisterrein is er een nieuwe multifunctionele woonwijk ontstaan die bijdraagt aan de stedelijke vernieuwing en samenhang van Kanaleneiland. Met de herontwikkeling is uitgegaan van een campus-achtige setting voor een jonge doelgroep, een mix van studenten en starters met bijbehorende voorzieningen. Door in de plinten functies als een fitnessruimte en doelgroepgeralteerde middenstand (o.a een kapper, fietsenmaker, wasserette) op te nemen en bewust niet te kiezen voor grootschalige detailhandel in verband met de aanwezigheid van een winkelcentrum om de hoek, wordt de samenhang met de wijk versterkt.

Duurzaamheid en interactie
Op het dek boven de parkeergarage is een daktuin speciaal voor de bewoners gerealiseerd. Omdat meerdere units geen eigen buitenruimte hebben is dit de plek geworden voor ontmoeting met de andere bewoners van het complex.
In de inrichting van de openbare ruimte zijn duurzaamheid, onderhoud en sociale veiligheid de belangrijkste uitgangspunten. Daarom is gekozen voor een eenduidige, overzichtelijke en doelmatige opzet. Het groene karakter van het plangebied is verder versterkt door toevoeging en verbreding van de grasvlakken. Langs de Beneluxlaan en het 24 oktoberplein vormen deze grasvlakken groene taluds, in aansluiting op het bestaande talud van het beddenhuis.
Met het ontwerp van het gehele plan is rekening gehouden met interactie van de bewoners onderling, met de interactie van het complex in de bestaande wijk. Door de keuzes die gemaakt zijn worden beide versterkt.
Uitgangspunten
Het voormalig ziekenhuisterrein heeft een transformatie ondergaan van een utilitaire invulling naar een hoogstedelijke woonbuurt. In deze transformatie zijn bestaande waardevolle elementen behouden. Het voormalige ziekenhuis dateert uit 1969 en is in zijn stedenbouwkundige en architectonische opzet kenmerkend voor de wijk Kanaleneiland. Zowel het bestaande groene karakter van Kanaleneiland als de stedenbouwkundige en architectonische structuur zijn als uitgangspunten gehanteerd voor de transformatie van het terrein.
Ruimtelijke en functionele opbouw.
Het beddenhuis is aangevuld met drie losse stedelijke blokken, die onderling verbonden zijn door een verblijfsdek, waaronder zich een parkeergarage bevindt.
Het blok langs de Beneluxlaan, blok B, heeft 7 verdiepingen (± 25 m.), aansluitend op de bebouwingshoogten langs de Beneluxlaan. Hierin zijn 125 starterswoningen opgenomen. Deze woningen hebben hun eigen entree aan de Beneluxlaan en hebben een corridor.

Aan het 24 Oktoberplein staat de toren van 23 verdiepingen (± 75 m.). Deze vormt een onderdeel van de reeksen hoogbouw-accenten langs zowel de Beneluxlaan als de M.L. Kinglaan, de entree tot het centrum. In deze Toren zijn 463 studentenunits gelegen. Deze worden ontsloten via de centrale entree van het Beddenhuis.

Het blok aan de achterzijde van het dek, blok A, is een lager woongebouw van 3 verdiepingen
(± 13 m.). Hierin zijn 48 starterswoningen opgenomen. Ook deze woningen hebben hun eigen entree aan het Van Heuven Goedhartplein en heeft ook een corridor. Dit blok is lager vanwege de overgang naar de daarnaast gelegen eengezinswoningen.

Opdracht: Blok A, 48 starters-appartementen / Blok B, 125 starters-appartementen / Beddenhuis, 219 studio-appartementen
172 parkeerplaatsen + Fietsenstalling

Opdrachtgever: Ontwikkelingscombinatie Oudenrijn / Round Hill Capital

Status: opgeleverd
gerelateerde projecten