projecten › Structuurvisie Noordoostpolder
0120131002IMG5447.jpg
0220130905G0011683.jpg
03verhagen.jpg
04ROSV27610102structuurvisie05zonderlege.jpg
06DSC0234.jpg

Structuurvisie Noordoostpolder

Noordoostpolder – In de ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’ hebben we verschillende deelgebieden in de gemeente benoemd, waarbij de focus van de visie op het landelijk gebied ligt.

Het unieke grootschalige landschap van de polder met zijn hoge cultuurhistorisch-landschappelijke waarden, uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Het uitgangspunt van de visie is het behouden en verbeteren van de identiteiten aan de hand van toekomstige ontwikkelingen. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar de ruimtelijke kernkwaliteiten, maar ook naar de economische en sociale. Zo is met de structuurvisie voorgesorteerd op de Omgevingswet. De visie is uitgewerkt in tien thema’s waarin de ambities en kansen voor concrete ontwikkelingen worden beschreven.

De visie is geen vastomlijnd eindplan voor de toekomst, maar geeft de gewenste ontwikkelingsrichting aan met heldere kaders voor initiatieven. De structuurvisie is dan ook vooral bedoeld om te verleiden en te inspireren om zo initiatiefnemers uit te nodigen te komen met initiatieven en investeringen. Maar daarnaast heeft de structuurvisie ook een dynamisch uitvoeringsprogramma waarin concrete projecten staan benoemd.

gerelateerde projecten