projecten › Structuurvisie ‘De Groene Kamers van Rilland’
Untitled2websitejpg.jpg
DJI0075.jpeg
8.jpg
1.jpg

Structuurvisie ‘De Groene Kamers van Rilland’

Reimerswaal – In opdracht van de gemeente Reimerswaal maakten we voor Rilland-Oost een structuurvisie, waarin de energietransitie de aanjager is van een integrale herontwikkeling.

In opdracht van de gemeente Reimerswaal maken we voor Rilland-Oost een gebiedsvisie voor een energielandschap. Het gebied wordt door de gemeente, de provincie en ontwikkelaars in duurzame energie gezien als een goede plek om een energielandschap te maken.

Voor de gemeente is het echter niet een must om het gebied maximaal vol te leggen met zonnevelden, vandaar een integrale gebiedsvisie. Wij als Kuiper Compagnons zijn er van overtuigt dat de toekomst vraagt naar alternatieve energiebronnen, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de andere thema’s die in het gebied spelen. Deze thema’s zijn: landbouw, water, recreatie en recreatie. Om de gebiedsvisie zo gedragen mogelijk te maken hebben we meerdere participatie sessie gehad, soms in grote groepen, maar ook met individuele gesprekken.

Het gebied krijgt straks een gebiedsvisie die een garantie moet bieden voor een mooie toekomst. Het geeft ontwikkelaars de nodige handvaten om de kansen van het gebied te gebruiken zonder de kwaliteit van het gebied te schaden. Daarnaast herstellen we de waarde van het gebied die door de jaren voor een groot deel is verloren gegaan. De agrariërs in het gebied worden niet gedwongen om meteen hun werkwijze om te gooien, maar ook hun geven we de kans om mee te duiken in de transitie. Een transitie die genoodzaakt is en waar we met deze gebiedsvisie de economische haalbaarheid proberen te garanderen. Dit zou veel lastiger zijn als deze transitie in de toekomst een verplichting wordt voor de agrariërs. Ook de thema’s natuur en recreatie krijgen een veel prominentere plek in het gebied. Zowel natuur als recreatie worden gebruikt als tool om de kwaliteit van het gebied op punt te houden. De natuurwaarde vormt een kader die parallel met ontwikkelingen worden gerealiseerd. Recreatie wordt ingezet om historische plekken in hun waarde te herstellen en te zorgen dat dit soort plekken in de toekomst nooit verloren gaan.

Programma:
Structuurvisie

Oppervlakte/Omvang:
gemeentelijke visie

Opdrachtgever:
Gemeente Reimerswaal

Opdrachtperiode:
2021 - 2022

Status:
Vastgesteld

Team:
Wouter Vos, Maarten de Witte, Kate Unsworth
gerelateerde projecten