projecten › Stadhuis Vlissingen
stadhuisvlissingen01.jpg
stadhuisvlissingen06.jpg
stadhuisvlissingen02.jpg
stadhuisvlissingen05.jpg
stadhuisvlissingen03.jpg
stadhuisvlissingen04.jpg

Stadhuis Vlissingen

Vlissingen NL – KuiperCompagnons renoveerde het stadhuis van Vlissingen.

KuiperCompagnons renoveerde het stadhuis van Vlissingen. Het stadhuis is gebouwd tussen 1961 en 1965 naar een vooroorlogs ontwerp van architect Dirk Roosenburg. Naast de dringende behoefte aan renovatie op zuiver bouwkundig, energetisch en installatietechnisch gebied moest het gebouw ook worden aangepast zodat een andere wijze van functioneren mogelijk is dan ten tijde van het oorspronkelijke ontwerp gebruikelijk was. Dit vernieuwde functioneren heeft zowel betrekking op de interne organisatie, het interieur, als op de beeldvorming naar buiten toe, het exterieur.

Het monumentale stadhuis heeft een volledige metamorfose ondergaan. Ontdaan van strengheid en voornaamheid is het nu een transparant en uitnodigend gebouw, passend bij de moderne tijd. Met een aantal structurele ingrepen is de functionaliteit en capaciteit enorm verbeterd. Het resultaat is een efficiënt en klantgericht stadhuis, waarin én waaromheen het voor alle gebruikers goed toeven is.

gerelateerde projecten