projecten › Staalkaart Centrum-Stedelijk
staalkaarten.jpg

Staalkaart Centrum-Stedelijk

In opdracht van het ministerie van BZK heeft KuiperCompagnons in samenwerking met Stec Groep, Hekkelman Advocaten en Vestigia een staalkaart opgesteld voor het Omgevingsplan.

Daarbij is een uitwerking gemaakt voor functiemenging in Centrum-Stedelijk gebied.

Daarnaast zijn in de staalkaart voorbeeldregelingen opgenomen voor leegstandsproblematiek, cultureel erfgoed, horeca, evenementen en terrassen. Verordeningen en veiligheid.

De staalkaarten zijn op de website van de VNG gepubliceerd en onderwerp geweest op verschillende congressen en bijeenkomsten over de Omgevingswet.

Voor KuiperCompagnons was het opstellen van de staalkaart een mooie zoektocht, samen met het ministerie van BZK, VNG en de community, naar de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt voor toekomstbestendige planvorming. Deze ervaring leidt tot nieuwe inzichten die wij ten volle benutten bij opdrachten inzake omgevingsvisies, omgevingsplannen en programma’s onder de Omgevingswet

Lees meer hierover op de site aan de slag met de omgevingswet

'Aan de slag met de Omgevingswet'

gerelateerde projecten