projecten › Sea Spring Eco Cities
seaspringcity01.jpg
seaspringcity05.jpglocations sea springs
seaspringcity06.jpg
seaspringcity02.jpg
seaspringcity03.jpg
seaspringcity4a.jpg

Sea Spring Eco Cities

worldwide – KuiperCompagnons, Boskalis en Aquaconsult vormen gezamenlijk het Sea Spring Eco Cities (SSC) team.

De dorst naar drinkbaar water

KuiperCompagnons, Boskalis en Aquaconsult vormen gezamenlijk het Sea Spring Eco Cities (SSC) team. Sea Spring Eco City is een patent pending product van Royal Boskalis Westminster N.V.

SSC spreekt op duurzame en milieuvriendelijke wijze een onderbelichte watervoorraad aan; die van de onderzeese zoetwaterbronnen, ofwel sea springs. Ook in droge gebieden, stroomt een enorme hoeveelheid water ondergronds, rechtstreeks de zee in. Via een puur-Hollandse, technisch eenvoudige methode, het beste te omschrijven als een omgekeerde polder, is dit water te winnen. De combinatie met stadsontwikkeling maakt het principe betaalbaar. Het water is beschikbaar voor de nieuwe stad, en voor al bestaande noden.

De SSC-methode vraagt minder energie, veroorzaakt minder vervuiling dan bestaande waterwin-methodes zoals ontzilting of grondwaterwinning. Samen met een integraal aquiferbeleid, komt SSC duurzame beschikbaarheid van grondwater stroomopwaarts ten goede. Op deze wijze ontstaat een duurzaam totaalsysteem, dat een leefbare omgeving biedt voor vele mensen in (semi-)aride gebieden, en verdere uitputting van de acquifers kan helpen tegengaan. SSC is mede gebaseerd op de hydrologische seacow-methode van Kick Honijk.

gerelateerde projecten