projecten › RijswijkBuiten; Nieuwbouw van de eerste energie neutrale wijk van Nederland
RijswijkBuiten01.jpgKuiperCompagons; Schets plangebied RijswijkBuiten
KuiperCompagnonsRijwijkBuiten08.jpgKuiperCompagnons; foto van woningen en openbare ruimte, speeltuin
KuiperCompagnonsBeatrixzoneRijwijkBuiten.jpgKuiperCompagnons; foto van grondgebonden energie neutrale woningen
KuiperCompagnonsRijwijkBuiten03.jpgKuiperCompagnons; foto van energie neutrale grondgebonden woningen
KuiperCompagnonsRijwijkBuiten01.jpgKuiperCompagnons; foto doorzicht naar openbare ruimte en grondgebonden energie neutrale woningen
KuiperCompagnonsRijwijkBuiten09.jpgKuiperCompagnons; foto openbare ruimte en grondgebonden woningen
RijswijkBuiten02.jpgKuiperCompagnons; plankaart RijswijkBuiten

RijswijkBuiten; Nieuwbouw van de eerste energie neutrale wijk van Nederland

Rijswijk NL – KuiperCompagnons en de gemeente Rijswijk werken samen aan een nieuwe, duurzame en groene wijk.

RijswijkBuiten is een duurzame wijk in alle opzichten. Zowel op het niveau van woningen, de openbare ruimte als op maatschappelijk vlak. Het Wilhelminapark en het Elsenburgerbos nemen een centrale plaats in en bepalen een belangrijke kwaliteit van de nieuwe wijk. De groenstructuur van de parken loopt als groene vingers door in de woonbuurten: ' de wijk en de parken omarmen elkaar.'

De woningen
De wijk is geheel gasloos en de elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen. De woningen zijn uitgerust met hoogwaardige isolatie, warmtepompen met verticale bodemwarmtewisselaars, warmte terugwinning voor douchewater en een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmte terugwinning, zodat de woningen voldoen aan EPC 0,0 (de in- en uitgaande energiestromen zijn hierbij in balans)

De openbare ruimte
Over de openbare ruimte in RijswijkBuiten is goed nagedacht. De verlichting wordt met LED-lampen verzorgt, waardoor het energieverbruik minimaal is. Aan natuur-inclusiviteit wordt gedacht door zowel in de openbare ruimte als op gebouwen verschillende nestkasten op te nemen. De openbare ruimte in Parkrijk kent een klimaat-adaptieve opzet. Zo wordt het hemelwater bovengronds afgevoerd naar speciaal ingerichte groenstroken. Hierdoor ontstaat een tijdelijke opvang van het water tijdens extreme regenbuien en wordt wateroverlast aan de woningen en infrastructuur voorkomen.

Mobiliteit
In de tweede fase van de wijk, Parkrijk, wordt geïnvesteerd in de implementatie van deelmobiliteit. Op een aantal centrale plekken in de wijk, op loopafstand van de woningen, worden mobiliteitspunten gerealiseerd, zogenaamde Hely Hubs. OP deze verzamelpunten zijn een aantal (elektrische) deelauto's en deel(bak)fietsen beschikbaar, die door alle bewoners van Parkrijk kunnen worden gebruikt.

Historische elementen
Daarnaast krijgt RijswijkBuiten een extra identiteit door het opnemen van bestaande historische elementen in het plan. Heden en verleden worden hierdoor zichtbaar met elkaar verbonden. Het voormalig klooster en buitenplaats 'Sion' speelt een belangrijke rol hierin.

Programma: 4000 woningen

Locatie: Rijswijk

Status: in ontwikkeling

Team: Gijs van de Boomen, Silvian van Tuyl, Stijn van Tuijl, Rogier Mentink, Hans Timmers
gerelateerde projecten