projecten › Productie en research gebouw Sanquin
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg

Productie en research gebouw Sanquin

Amsterdam – Op de locatie van Sanquin te Amsterdam is aan de zuidzijde een nieuw gebouw gerealiseerd. Dit gebouw zal de groeiende behoefte aan plasmaproducten faciliteren. Productie en onderzoek zijn de belangrijkste functies in het gebouw.

Door slimme inpassing in de bestaande gebouwstructuur ontstaat een helder complex. Sfeervolle binnentuinen vormen een aangename tegenstelling met de steriele productieomgeving. In het hart van het complex is een lichthof aangebracht, waar alle medewerkers elkaar kunnen ontmoeten. De vide maakt zichtlijnen tussen de verschillende verdiepingen van bestaande en nieuwe gebouwen mogelijk.

KuiperCompagnons realiseerde eerder de Bloedbank aan de noordzijde van het Sanquin terrein. Met deze nieuwbouw is een nieuwe aanpak gestart om gebouwen in te passen in een overzichtelijke structuur. Hierin staat naast een uitgekiende logistiek en functionaliteit de beleving van medewerkers en bezoekers centraal.

Gebouw Y, productie en researchgebouw
plasmaproductieruimten, verpakkings- en schouwruimten, researchlaboratoria, geconditioneerde opslag en kantoren. 10.000m² bvo
opdrachtgever: Sanquin bloedvoorziening
gerelateerde projecten