projecten › Ontwikkeling van een Urban Farm
01UrbanFarmMaquette.jpg
02UrbanFarmMaquette.jpg
04UrbanFarmMaquette.jpg
05UrbanFarmMaquette.jpg
07UrbanFarmmaquette.jpg
10UrbanFarmMaquette.jpg
06UrbanFarmMaquette.jpg
3Dcropboxisolated02wireframe.jpg

Ontwikkeling van een Urban Farm

Singapore – Het doel van de Urban Farm is om de potentie van stedelijke voedselproductie te ontsluiten en op te schalen en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de voedselzekerheid en voedselveiligheid.

De opgave
Wereldwijd is er een tekort aan bruikbare ruimte voor alle opgaven die er liggen. Herindeling van de ruimte is de sleutel tot transitie naar een nieuwe balans voor de inrichting van de stad en het platteland. Het doel van de Urban Farm is om de potentie van stedelijke voedselproductie te ontsluiten en op te schalen en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de voedselzekerheid en voedselveiligheid. Daarmee moet de Urban Farm bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de VN te weten, geen honger, duurzame stad, verantwoordelijke productie, klimaat actie, en schoon water.

Opzet en uitkomsten
Door het samenbrengen van kennis is het mogelijk om een urban farm te ontwikkelen waarin daglichtloos en verticaal gelaagd geteeld kan worden. Voor de ontwikkeling van de Urban Farm is gebruik gemaakt van een bestaand logistiek gebouw direct bij de afzetmarkt. Hierdoor zijn er minder grondstoffen en vervoersbewegingen nodig. Door circulaire processen in te bouwen in de Urban Farm is er een reductie van CO2 uitstoot en gebruik van (drink)water. Daarnaast dragen we met de ontwikkeling van de Urban Farm op een positieve manier bij aan de kwaliteit van leven in de breedste zin door onder andere:
Stoppen van het gebruik van pesticiden en herstellen van de biodiversiteit,
Reduceren van transport door lokaal te produceren en enkel kennis te exporteren,
Wereldwijde afhankelijkheid reduceren door meer zelfvoorzienend te zijn,
Minder verspilling van voedsel; houdbaarheid wordt verlengt door lokaal en schoner telen,
Minder belasting op grondstoffen zoals water door slimmer en gecontroleerder te telen,
Verkleinen van de afhankelijkheid van vruchtbare grond en de ruimteclaims in en dicht bij steden door meerlaags te produceren
Een eerlijkere prijs voor de teler én voor de consument door een kortere keten,
Minder belasting op de gezondheidzorg, door met gecontroleerde teelt schoon en veilig voedsel te produceren
Crculaire processen zijn beter haalbaar door (her)gebruik van regenwater, CO2 uit de industrie en energie uit duurzame bronnen

Toekomstige mogelijkheden
Met deze eerste Urban Farm als Proof of Concept bieden wij de basis om data te ontwikkelen en mensen op te leiden. Hierdoor zijn wij in staat om snel te kunnen opschalen om daarmee een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan een betaalbare voedseltransitie. Bij deze opschaling zal de eerste Urban Farm als een Center of Excellence gaan dienen om de groei te ondersteunen met trainingen van ondernemers en werknemers in deze nieuwe sector en om verder onderzoek te doen naar nieuwe soorten groenten en fruit die binnen de techniek van de daglichtloze en gelaagde teelt in de nabije toekomst kunnen worden geproduceerd

Op basis van onder andere deze Urban Farm is de Singaporese overheid momenteel een Food Valley aan het ontwikkelen van 400 hectare om de voedselzekerheid en -veiligheid voor 30 procent binnen de eigen grenzen te realiseren in 2030.

Projectnieuws
gerelateerde projecten