projecten › Omgevingsvisie Westvoorne 2030
ROOV36910100OmgevingsvisiekaartzonderSin.jpg
02DSC1953.jpg
03DSC1966.jpg
05DSC2470.jpg
04DSC2074.jpg
06DSC01886.jpg

Omgevingsvisie Westvoorne 2030

Westvoorne – Samen met de gemeente Westvoorne hebben wij als één van de eersten in Nederland een gemeentelijke omgevingsvisie opgesteld.

De tuin van de Rijnmond
Reeds op 5 juli 2016 is versie 1.0 van de Omgevingsvisie Westvoorne 2030 door de gemeenteraad vastgesteld. De omgevingsvisie Westvoorne biedt het raamwerk waarbinnen de gemeente de komende jaren sectoraal beleid verder zal uitwerken. De visie is dan ook meer op te vatten als een proces in plaats van een statisch document. Het gaat erom dat de verschillende disciplines veel meer met elkaar gaan samenwerken en dat de gemeente ‘de boer op gaat’ om particulieren te verleiden tot / te helpen bij initiatieven. Zo hebben we voorgesorteerd op de nieuwe, meer faciliterende en aanjagende / enthousiasmerende rol van de gemeente. Wij hebben de projectgroep en het bestuur van de gemeente geadviseerd over de te nemen stappen in het proces en over het betrekken van de verschillende partijen en burgers. Tevens hebben wij bijeenkomsten begeleid met de interne en externe betrokkenen, onder meer door het verzorgen van presentaties op locatie.

gerelateerde projecten