projecten › Energielandgoed Wells Meer
energielandgoedwellsmeerkuipercompagnons.jpg
energielandgoedwellsmeer01kuipercompagno.jpg

Energielandgoed Wells Meer

Bergen (Limburg) – Wells Meer; haalbaarheidsverkenning en structuurvisie van een uniek Energielandschap

De gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. 50% van de toekomstige vraag moet op één locatie opgewekt worden, zodat er een kwaliteitsimpuls in het gebied kan worden gerealiseerd en andere waardevolle en/of kwetsbare gebieden, zoals Nationaal Park De Maasduinen, bespaard blijven.

Wij hebben samen met Antea Group en Econnetic in een haalbaarheidsverkenning gekeken wat dit ruimtelijk, technisch en economisch betekent en een mogelijk toekomstbeeld geschetst. We staan aan de start van de mogelijke ontwikkeling van de derde generatie grootschalige ontginning door het gebied te herontwikkelen tot energielandgoed. De ontwikkeling bouwt voort op de bestaande landschapskwaliteiten en de rijke historie en zet een nieuw landgoed als herkenbare landschappelijke drager in voor energieopwekking.

Binnen het Energielandgoed Wells Meer zal op grote schaal duurzame energie worden opgewekt. Hiervoor worden zowel grootschalig zonnepanelen, biomassateelt en windturbines ingezet.
Elementen uit het traditionele landgoed hebben we op een eigentijdse wijze vertaald waarbij, naast het opwekken van energie, het Energielandgoed ook een plek wordt voor ecologie, recreatie, educatie en innovatie. Daarna hebben we in de structuurvisie de kaders voor de ontwikkeling verder uitgewerkt. Het energielandschap is een integraal landschap en is gebaseerd op de landschappelijke kenmerken. Daarbij staan het creëren van meerwaarde voor de inwoners van de gemeente en meervoudig ruimtegebruik centraal. Wells Meer geeft Bergen nieuwe energie!

Meer informatie over dit project is te vinden op een speciale site van de gemeente Bergen Energielandgoed Wells Meer

Oppervlakte/omvang : Haalbaarheidsverkenning en Structuurvisie van een uniek Energielandschap van ca. 400 hectare
Opdrachtgever: Gemeente Bergen
Opdrachtperiode: 2017-2018
Status: Vastgesteld als Structuurvisie, Haalbaarheidsstudie
gerelateerde projecten