projecten › Kampen structuurvisie 2030
01OmslagKampen.jpg
0212403.jpg
03SFA23010001Hoofdstructuurlandschap.jpg
04Zalkerbos.jpg
05SFA23010001PRINCIPESLANDSCHAPbuitenenb.jpg
06SFA23010001PRINCIPESIDENTITEIT01.jpg
07SFA23010001PRINCIPESRADIALEN01.jpg
09SSV23010001Structuurvisiekaartboekje.jpg

Kampen structuurvisie 2030

Kampen – “Kampen - structuurvisie 2030” spreekt zich uit over de ruimtelijke ontwikkeling van de hele gemeente Kampen, die het hart vormt van de IJsseldelta.

Een toekomstperspectief voor de IJsseldelta

De structuurvisie is een integraal document waarin de huidige en gewenste waarden en kwaliteiten voor de landschappen, de kleine kernen en de stad worden beschreven en waarin vooruitgekeken wordt naar 2030. De integrale structuurvisie biedt een kader, waarin aanspraken op de ruimte kunnen worden afgestemd en gecombineerd.

De structuurvisie heeft als uitgangspunt dat zorgvuldig wordt omgegaan met de bestaande kwaliteiten van zowel landschap als stad, waarbij niet ongebreideld wordt uitgebreid of ingebreid. Indien er geen behoefte is, wordt er niet gebouwd. De structuurvisie dient als kompas waarmee de richting wordt uitgezet en niet als een blauwdruk met een gefixeerd eindbeeld. Periodiek worden de behoeftes bepaald en op basis daarvan wordt stapsgewijs in kleine eenheden ontwikkeld, passend bij de maat en schaal van Kampen. Grote ontwikkelingen die onomkeerbaar zijn, zullen niet in gang worden gezet en per stap zal steeds een afgerond geheel worden gemaakt.

gerelateerde projecten