projecten › Omgevingsvisie Delft
KuiperCompagnonsomgevingsvisieDelft2040r.jpg
KuiperCompagnonsomgevingsvisieDelft2040.jpg

Omgevingsvisie Delft

Delft – Samen met de gemeente Delft beschrijven we in de omgevingsvisie hoe deze kernwaarden het fundament zijn voor de toekomst door ze verder verrijken en versterken.

Samen maken we de stad!

Delft is een stad van historie, technologie, innovatie, creativiteit én verbinding. Samen met de gemeente Delft beschrijven we in de omgevingsvisie hoe deze kernwaarden het fundament zijn voor de toekomst door ze verder verrijken en versterken. Het toekomstbeeld Delft 2040 laat zien wat voor stad Delft wil zijn en hoe de fysieke leefomgeving eruit ziet waarin de Delftenaren wonen, werken en vrije tijd doorbrengen.

Delft is in 2040 de hoofdstad van innovatie en technologie, een toonaangevende cultuurstad, een stad waar het goed en gezond leven is, duurzaam en klaar voor de toekomst, een stad met voorzieningen voor iedereen en goed bereikbaar. Om dit voor elkaar te krijgen maakt de gemeente in de omgevingsvisie belangrijke keuzes die we verwoord maar ook vooral verbeeld hebben.

Met het organiseren van een hackathon zochten we naar innovatieve oplossingen voor enkele grote dilemma’s in de stad. Door het gesprek aan te gaan met belangrijke regionale en lokale partners, waaronder het Hoogheemraadschap van Delfland, provincie Zuid-Holland, de GGD en natuurlijk de TU Delft komen we tot een integrale visie. In de ‘week van de omgevingsvisie’ hebben wij de eerste contouren van de omgevingsvisie op verschillende plekken in de stad getoetst. In juli 2021 is de Omgevingsvisie van Delft 2040 'Samen maken we de stad!' vastgesteld. U kunt de omgevingsvisie hier bekijken.

gerelateerde projecten