projecten › Nationale Dierenzorg Wassenaar
NDZWassenaarKC01.jpg
NDZWassenaarKC02.jpg

Nationale Dierenzorg Wassenaar

Wassenaar – Ingegeven door de uitbreidingsplannen van het naastgelegen hotel de Bijhorst en de verscherpte regelgeving van het Honden- en Kattenbesluit, wordt de bestaande huisvestingvan de honden en katten van Nationale Dierenzorg ingrijpend te vernieuwd.

KuiperCompagnons won in 2011 de architectenselectie voor de nieuwbouw rondom de boerderij, met het idee de toe te voegen verblijven onder het landschap te situeren. Hiervoor bleek uiteindelijk binnen de gemeente Wassenaar onvoldoende draagvlak te bestaan, maar het uitgangspunt om de historische boerderij een prominente rol te geven, waaraan de nieuwe bebouwing ondergeschikt is, is overeind gebleven in een concept dat geënt is op het creëren van een zo compact mogelijk boerenerf met schuur-achtige volumes.

Dierenasiel, -pension, seniorenhuis. +/- 2000m²
Opdrachtgever: Stichting Nationale Dierenzorg
Constructieperiode 2015-heden
gerelateerde projecten