projecten › Kattenbroek
amersfoortkattenbroekluchtfoto010editlr.jpg
amersfoortkattenbroektekeningen114blr.jpg
kattenbroek17lr.jpg
kattenbroek0001.jpg

Kattenbroek

Amersfoort – Nadat de Nederlandse minister van Ruimtelijke Ordening de stad Amersfoort aanwees als groeistad, moesten er 15.000 huizen met bijbehorende voorzieningen komen.

Nadat de Nederlandse minister van Ruimtelijke Ordening de stad Amersfoort aanwees als groeistad, moesten er 15.000 huizen met bijbehorende voorzieningen komen. Uitbreidingswijk Kattenbroek zou daar een derde van herbergen. Ontwerper Ashok Bhalotra kreeg daardoor de kans te realiseren wat hij wilde: een nieuw gedeelte van Amersfoort met een eigen identiteit, een organisch samenhangende woonwijk waar gebruik en beleving voor de bewoners de toon zetten. Bhalotra ging uit van het bestaande landschap met zijn sloten, bomenrijen, boerderijen en aangrenzende wijken.

Zes deelplannen kregen elk een eigen workshop om betrokken architecten in te wijden en enthousiast te maken. Het scenario bood ruimte voor een dynamisch proces waar aanpassingen en toevoegingen mogelijk waren. De hoofd-opzet met het groen en het water bleef de drager. Gezocht werd naar een omgeving waar elke bewoner snel een persoonlijke band met zijn woonomgeving zou hebben. Dat dit gelukt is, blijkt uit het wetenschappelijke onderzoeks-rapport ‘Meer dan wonen alleen’. De identificatie van de bewoners met hun wijk is groot; weinig mensen verhuizen; de leefbaarheid waardeert men hoog; de uiteenlopende vormgeving ervaart men als meerwaarde.

Kattenbroek heeft stelling genomen tegen de saaiheid en betekenisloosheid van uitbreidingswijken in Nederland. Hier is gekozen voor het belang van de bewoners en tegelijk voor spraak-makende stedenbouw met een hoge sociale, culturele en politieke ambitie. Kattenbroek is daardoor een schoolvoorbeeld geworden voor een goede uitbreidingswijk in Nederland.

gerelateerde projecten