projecten › Zorgcluster Orbis
Orbis5.jpg
Orbis4.jpg
Orbis2.jpg
Orbis3.jpg
Orbis6.jpg
Orbis1.jpg

Zorgcluster Orbis

Huis ter Heide NL – gemeenschap voor structuurbehoeftige bewoners.

Het zorgcluster Orbis te Huis ter Heide is een woongemeenschap voor structuurbehoeftige bewoners. Veel van hen zijn sterk gedragsgestoord en licht verstandelijk gehandicapt. Er zijn 30 wooneenheden in vijf woongroepen. Het kleinschalige complex met zijn groene daken is op harmonieuze wijze in de bosrijke omgeving geplaatst.

Voor de bewoners is het belangrijk dat de woningen overzichtelijk zijn. Om toch een aangename omgeving te kunnen bieden wordt een grote bewegingsvrijheid geboden. “Verstopplaatsen” zijn echter vermeden. Bewoners worden binnen het uitgewerkte ontwerp zo min mogelijk in hun functioneren belemmerd, terwijl omwonenden niet met overlast worden geconfronteerd. Middels centrale systemen kunnen voor bewoners noodzakelijke beperkende maatregelen worden getroffen, waardoor op de actuele toestand van bewoners kan worden geanticipeerd.

Afhankelijk van de doelgroep zijn de woongroepen open, semi-gesloten of gesloten. Woongroepen zijn verbonden met een centrale gang. Hierdoor kan assistentie snel aanwezig zijn en wordt veiligheid voor bewoners en personeel door het gehele complex gewaarborgd. Ook zijn hierdoor dagbestedings- en separeervoorzieningen eenvoudig te bereiken.

Flexibiliteit is een kernthema. Het is mogelijk in de toekomst eenvoudig wijzigingen aan te brengen, waardoor een grote toekomstwaarde gewaarborgd is.

Woonzorgcomplex met 30 wooneenheden
Oppervlakte/omvang: 2250m²
Opdrachtgever: Abrona Vastgoed
gerelateerde projecten