projecten › Initiatiefplan en haalbaarheidsverkenning Feijenoord XL
smallstandpunt1.jpgKuiperCompagnons; het gebied zoals het er vanaf grote hoogte uit gaat zien. Met nieuwe bebouwing en het
smallstandpunt4.jpgKuiperCompagnons; het toekomstige Feijenoordpark; met aan de rand nieuwe woningen, sportvelden, waterpartijtjes en wandel- en fietspaden.
smallstandpunt2.jpgKuiperCompagnons; het gebied zoals het er vanaf grote hoogte uit gaat zien. Met nieuwe bebouwing en het
smallstandpunt3.jpgKuiperCompagnons; impressie van het nieuwe station

Initiatiefplan en haalbaarheidsverkenning Feijenoord XL

Rotterdam –

De ambitie van Feijenoord XL

Een bekende wet uit de stadsontwikkeling gaat uit van drie elementen die samen het fundament leggen voor economische ontwikkeling en sociale leefbaarheid: verdichting, diversiteit en mobiliteit. Verdichting betekent meer dan meer woningen voor meer mensen binnen dezelfde stadsgrenzen. Met doordachte ontwikkeling van de stad, waarbij ontspanning en inspanning goed in balans zijn, creëer je een omgeving waarin het goed leven en ondernemen is. Bouwen en wonen gaat daarbij hand in hand met bereikbaarheid en leefklimaat. Wanneer meer mensen gebruikmaken van faciliteiten worden deze betaalbaarder en kan de kwaliteit worden verhoogd. Dit geldt voor woningen, werkplekken en om te ontspannen. Verdichting biedt een kans om aantrekkelijke woon- en werkmilieus te maken, die waardevol zijn voor de stad.

In een verdichte leefomgeving is toegankelijke en duurzame mobiliteit een cruciale voorwaarde voor de leefbaarheid. Of je nu bewoner of ondernemer bent in de stad, je wilt kunnen komen waar je wilt, wanneer je wilt. Met de mobiliteit in de juiste vormen voelt verdichting niet benauwend maar juist verrijkend. Dat gaat ook op voor zaken die het leven in de stad de moeite waard maken. Groen, toegang tot goede horeca en hoogstaande cultuur. Precies dat is de reden waarom je het huidige Feyenoord City plan moet upgraden naar Feijenoord XL

De ambitie van Feijenoord XL is om op de lange termijn het spooremplacement IJsselmonde te overkluizen. Dat kan alleen als het goederenrangeerterrein verplaatst wordt. De overkluizing biedt nieuwe kansen aan Rotterdam-Zuid. Een door onderzoeksbureau Decisio in 2021 opgestelde Maatschappelijk Businesscase toont aan dat de ontwikkeling van duizenden extra woningen, nieuwe arbeidsplaatsen in commerciële functies en maatschappelijke voorzieningen rondom het nieuwe stadspark op de spooroverkapping sociaal maatschappelijk als een enorme impuls kan worden gezien.

Op 22 juni 2021 is het college van B&W akkoord gegaan met het onderzoek waardoor het plan naar de volgende fase gebracht kan worden.

Programma: Ontwikkeling Visie & haalbaarheidsstudie, concept masterplan

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Opdrachtperiode: 2017-2021

Status: Haalbaarheidsverkenning afgerond; start samenwerkingsovereenkomst om project naar de volgende fase te brengen

Team: FXL (KuiperCompagnons is hier onderdeel van), Prorail, NS
Projectnieuws
gerelateerde projecten