projecten › Exploitatieplan Delfweg
Delfwegnoordwijkerhout02.jpg
Delfwegnoordwijkerhout02.jpg
Delfwegnoordwijkerhout03.jpg

Exploitatieplan Delfweg

Noordwijkerhout NL – Dit exploitatieplan is opgesteld bij het bestemmingsplan bedrijventerrein Delfweg en omgeving, gemeente Noordwijkerhout.

Ruimtelijke kwaliteit door exploitatieplan

Dit exploitatieplan is opgesteld bij het bestemmingsplan bedrijventerrein Delfweg en omgeving, gemeente Noordwijkerhout. In
dit gebied bevinden zich een niet-grondgebonden agrarisch bedrijventerrein en een landschappelijke inpassingszone.

Door regels te stellen aan de inrichting van het openbare gebied en door voorwaarden voor zelfrealisatie te stellen, is in dit exploitatieplan sturing gegeven aan de gewenste invulling van het gebied. De regels en voorwaarden hebben ruimtelijke kwaliteit in het gebied.

gerelateerde projecten