projecten › Energielandschap van de toekomst
ZwolleEnergielandschapKuiperCompagnons01.jpg
ZwolleEnergielandschapKuiperCompagnons02.jpg
ZwolleEnergielandschapKuiperCompagnons03.jpg
ZwolleEnergielandschapKuiperCompagnons04.jpg

Energielandschap van de toekomst

Zwolle –

Met de prijsvraag Energielandschap van de toekomst vroeg NederLandBovenWater om innovatieve, inspirerende en uitvoerbare ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. De ideeën hebben betrekking op drie locatie specifieke toepassingsgebieden. In het stedelijk gebied gaat het om het grondgebied van de gemeente Zwolle.

KuiperCompagnons heeft samen met Antea Group en bureau MA.AN het plan Ruimte voor Energie - Energie voor Transitie ingediend.

Ruimte voor energie,energie voor transitie is een integrale aanpak die Zwolle in staat stelt om in 2050 energieneutraal te worden. Bij de constante transitie van de stad en het landschap, zal de energie opwekking meer en meer versleuteld zitten in de ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke opgaven. Een energie neutrale toekomst zal altijd een toegevoegde waarde moeten hebben voor onze leefomgeving en moet kunnen rekenen op steun van de samenleving. Daarom zorgen we nu voor een essentieel vliegwiel dat de transitie kan versnellen en tijd creëert om toekomstige innovaties te integreren.

Stad heeft ommeland nodig
De energietransitie zal altijd gekoppeld zijn aan andere ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat een toekomstperspectief en een adaptieve aanpak in de context van de stad en het ommeland, die het kader vormen voor een kwalitatieve ruimtelijke energietransitie.

Transitielandschap Zwolle met kansrijke energiemixen
Zwolle bestaat uit een divers palet aan landschappen die gevormd zijn door de ondergrond en historie van de plek. De landschapstypen hebben ieder eigen karakteristieken en bijbehorende ruimtelijke opgaven. Deze kenmerken - het DNA van het landschap - nemen we mee in de afweging van de locaties voor duurzame energieopwekking. We zoeken daarbij naar meervoudig grondgebruik en meekoppelkansen. Urgente ruimtelijke en maatschappelijke opgaven (water, voedsel, industrie, recreatie) in het ommeland worden aangepakt door de energietransitie als smeermiddel/vliegwiel in te zetten.

Inpassing in het DNA van Zwolle
De interventies in de omgeving van de Zwollenaar moeten een herkenbare positieve
bijdrage leveren aan hun leefomgeving. De schijnbare tegenstelling tussen duurzame
energie en landschapspijn maakt plaats voor een gezamenlijke zoektocht naar manieren
om de energietransitie in te zetten voor het verbeteren van onze leefomgeving. In dit
omdenken over hoe wij onze ruimte slimmer kunnen gaan gebruiken, zodat we niet alleen
schone energie opwekken maar ook onze steden en landschappen mooier maken, vinden
wij de basis voor een breed draagvlak.

gerelateerde projecten