projecten › Een bruisend dorpshart voor Bruinisse
DJI006621.jpgKuiperCompagnons; luchtfoto kerkplein Bruinisse
bruinisse1.jpgKuiperCompagnons; schelp met beplanting Bruinisse
61716262materialenboekKerkplein1352020de.jpgKuiperCompagnons; herinrichtingsplan Bruinisse
set19Photo.jpgKuiperCompagnons; render Kerkplein
EE7C82322.jpgKuiperCompagnons; watermossel fontein Bruinisse
EE7C821922.jpgKuiperCompagnons; watermossel Bruinisse

Een bruisend dorpshart voor Bruinisse

Bruinisse – In het authentieke visserijdorp Bruinisse is de revitalisering van het centrum in volle gang. Er wordt gewerkt aan een meer afwisselend aanbod, meer gezelligheid, een betere uitstraling en een sterkere relatie met de haven en het water.

In nauwe samenwerking met de Dorpsraad, Ondernemersvereniging en in afstemming met de klankbordgroep hebben we de inrichtingsplannen gemaakt voor de openbare ruimte van het centrum en het verbeteren van de verkeerscirculatie.

Het dorpshart wordt weer een gezellige ontmoetingsplek voor bewoners en toeristen. Een herkenbaar en samenhangend centrumgebied met een familieband van materialen en meubilair. Met een knipoog naar de mosselcultuur, die nog steeds sterk verbonden is met het dorp. Groen is bepalend voor de sfeer, klimaat en het karakter van het centrum.

Het Kerkplein wordt weer het kloppende hart van Bruinisse. De huiskamer van het dorp, een levendig verblijfsgebied, met winkels, horeca, terrassen, speelplek en een nieuw gezondheidscentrum met bibliotheek en woningen. Het gehele plein komt op één niveau, zodat het beter toegankelijk en flexibel te gebruiken is voor dorpsactiviteiten. Door middel van een aantal natuurstenen lopers wordt de samenhang versterkt en verbindingen gelegd met de haven en de centrumvoorzieningen aan de Dreef. Binnen het lijnenspel ontstaan vier kwadranten met een eigen invulling: de kerk met de groene kerktuin en speelmossel, een multifunctioneel pleindeel voor parkeren en evenementen, pleinbebouwing met winkels, horeca en terrassen. De planteilanden zijn vormgegeven als mosselschelpen en voorzien van bloemrijke zeeboeketten. De watermossel met waterspuiters en de mosselschelp ‘met tribune’ als podium en zitplek zijn de blikvangers op het plein en zorgen voor reuring en levendigheid. Bruinisse werkt voortvarend met nieuw elan aan de toekomst!

gerelateerde projecten