projecten › Duurzame buitenruimte herhuisvesting Alliander
AllianderKuiperCompagnons01.jpg
AllianderKuiperCompagnons02.jpg
AllianderKuiperCompagnons04.jpg
AllianderKuiperCompagnons05.jpg

Duurzame buitenruimte herhuisvesting Alliander

Duiven – Voor netwerkbedrijf Alliander te Duiven heeft KuiperCompagnons de stedenbouwkundige inpassing en de inrichting van de duurzame buitenruimte voor haar rekening genomen.

Voor netwerkbedrijf Alliander zijn door een consortium van partijen op innovatieve wijze 1.550 medewerkers duurzaam gehuisvest op het bedrijventerrein Nieuwgraaf te Duiven. Doormiddel van ‘co-creatie’ met de medewerkers is een ontwerp ontstaan van een complex van vijf bestaande gebouwen, die worden uitgebreid en overkapt door een ‘klimaatkas’ als een zwevend dak over alle gebouwen.

KuiperCompagnons heeft binnen dit planproces de stedenbouwkundige inpassing en de inrichting van de duurzame buitenruimte voor haar rekening genomen. De buitenruimte is daarbij ingericht als verlengstuk van het gebouwcomplex en creëert daarmee een aantrekkelijk groen werkklimaat waar Het Nieuwe Werken ook buiten plaats vindt. Buitenruimte en gebouwencomplex voorzien in de eigen energiebehoefte door daken met fotovoltaïsche cellen en leveren bovendien energie aan de omgeving. Bij de realisatie van het complex en de buitenruimte worden grondstoffen en materialen zoveel mogelijk hergebruikt. De ambities voor de nieuwe huisvesting voor Alliander gaan met deze integrale benadering voor een BREEAM-NL Outstanding certificering.

Consortium: VolkerWessels, RAU (architctuur), Fokkema & Partners (interieur), Innax (installaties), Boele en van Eesteren (bouwkundige werkzaamheden), KuiperCompagnons (landschap), van Rossum Raadgevende Ingenieurs (constructie) en Turntoo (systeem innovatie).

374yFWePymE
Oppervlakte/omvang: ca. 5,5 ha
gerelateerde projecten