projecten › Masterplan Renesse
renesseimpressiestrandopgang.jpg
renesseimpressieduinplein.jpg
renesseimpressiekerkring.jpg

Masterplan Renesse

Renesse NL –

Bruisende badplaats in de duinen

Renesse is aan het veranderen. Het dorp had jarenlang een (onterecht) imago als de wat ruige badplaats voor stappende jongeren. Het publiek in Renesse verandert echter razendsnel onder invloed van vergrijzing, nieuwe regelgeving en goedkope vliegvakanties naar elders. De nadruk in deze beroemde badplaats verschuift van een lange campingvakantie in de zomer naar meerdere korte bezoekjes in voor- en naseizoen en van een eenzijdig publiek van jongeren naar een divers publiek van alle leeftijden.

Het dorp moet mee veranderen. Er moet meer kwaliteit komen, een meer afwisselend aanbod het gehele jaar door, meer gezelligheid overdag en een betere uitstraling van het centrum, de verblijfsaccommodaties en de omliggende landschappen.

In een zeer intensief en interactief proces is daarom een toekomstvisie opgesteld, in nauwe samenwerking met de Dorpsraad, Ondernemersvereniging, gemeente en vele andere betrokkenen uit het dorp. In deze breed gedragen toekomstvisie worden de vier onderscheidende kernkwaliteiten van Renesse als vertrekpunt genomen:

1. Een veelzijdig en aantrekkelijk strand.
2. Een afwisselend landschap in en om het dorp.
3. Een bruisend centrum.
4. Een hechte, ondernemende gemeenschap.

Met die kernkwaliteiten als kapstok zijn allerlei opgaven en ontwikkelingen benoemd die de komende jaren het dorp en omliggende landschap een grote kwaliteitsimpuls moeten gaan geven. De routes naar het strand worden opgeknapt, het centrum krijgt een betere uitstraling, het parkeren wordt beter geregeld en de relaties met de omliggende natuurgebieden worden aangehaald.

Renesse is een dorp van ‘handen uit de mouwen’. Het dorp wil niet alleen een mooie toekomstvisie, maar heeft daarnaast ook de behoefte aan daadwerkelijke actie. Om die reden zijn in het verlengde van de toekomstvisie en haar opgaven een aantal concrete prioriteitsprojecten benoemd. Deze prioriteitsprojecten zijn niet alleen verder uitgewerkt en verbeeld, maar er zijn ook uitvoeringsbudgetten aan gehangen. Alles bij elkaar gaat dat om een aanzienlijke investering in het dorp. Een verstrekkend plan dus.

Het masterplan is desondanks na een behandeling in de raadscommissie en een gloedvol betoog van Dorpsraad en Ondernemersvereniging als hamerstuk naar de raad gegaan, waarmee ook de budgetten voor de prioriteitsprojecten zijn vastgesteld. Deze prioriteitsprojecten vormen nu het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. In 2016 zal worden doorgepakt met onder andere de verkeersstructuur in het centrum en de inrichting van de belangrijke strandroute.

Opdrachtgever: Gemeente Schouwen-Duiveland
In samenwerking met Dorpsraad Renesse en Ondernemersvereniging Renesse
Projectnieuws
gerelateerde projecten