projecten › Duinwatering in Renesse herontdekt
duinwatering02.jpg
duinwatering.jpg
duinwatering03.jpg

Duinwatering in Renesse herontdekt

Renesse NL –

De herontwikkeling van de zone langs een oude maar verborgen gelegen duinwatering bij Renesse heeft als pilot gediend voor het opstellen van een methodiek waarmee de groene omgeving wordt ingezet als belangrijke troef bij duurzame gebiedsontwikkeling (in binnen- en buitenland). Dit onderzoek hebben we uitgevoerd in het kader van het clusterinitiatief ‘PRiME-C’ (Partnering for Risk Management and Engagement on the Coast) van de Europese Unie.

Samen met burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden hebben we onderzocht hoe je gezamenlijk een gebied integraal kunt ontwikkelen, met het landschap - ons ‘natuurlijk kapitaal’ - als basis. Het resultaat is een gezamenlijke ambitie om in te zetten op natuurontwikkeling in combinatie met het weer beleefbaar maken van het gebied voor bewoners en bezoekers. Vanuit een breed draagvlak gaan de stakeholders in Renesse nu gezamenlijk verder werken aan de ontwikkeling van de natuurlijke en recreatieve waarden langs de duinwatering.

KuiperCompagnons, in samenwerking met onderzoeksinstituut Alterra, gemeente Schouwen-Duiveland, Dorpsraad Renesse, Vereniging Hotel & Pension, Provincie Zeeland, Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, RECRON, Camping Julianahoeve / Ondernemersvereniging Renesse, Waterschap Scheldestromen, Staatsbosbeheer

gerelateerde projecten