projecten › De Wonne
DeWonnekuiperCompagnons02.jpg
DeWonneEnschedewebFRONT.jpg
dewonne01.jpg
dewonne02.jpg
dewonne03.jpg
dewonne04.jpg
DeWonnekuiperCompagnons04.jpg
DeWonnekuiperCompagnons01.jpg

De Wonne

Enschede – De Wonne, transformatie van een klooster naar een beschermde woongemeenschap.

De Wonne is een woongemeenschap midden in het centrum van Enschede, die de gelovige levensinstelling van Franciscus van Assisi nastreeft. De Wonne vangt mensen op die tijdelijk niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen. KuiperCompagnons heeft het stedenbouwkundig plan, het inrichtingsplan voor de buitenruimte en de architectuur van de transformatie van het klooster opgesteld in nauwe samenwerking met de bestaande en toekomstige bewoners, de zorginstelling en de gemeente.

Het oude kloostercomplex is getransformeerd en ingebed in het stedelijk weefsel van de binnenstad.
Een deel van kloostercomplex is afgebroken om ruimte te geven aan het nieuwe muziekcentrum en een deel van de kloostertuin heeft plaatsgemaakt voor een nieuw stadsplein. Ter compensatie hiervoor zijn vijf panden aangekocht aan de westelijke zijde van het klooster. Hier wordt het programma van het afgebroken deel herbouwd: 3 appartementen, 20 gastenkamers en 2 winkelruimten met bijhorende opslag.

De nieuwbouw aan de Noorderhagen heeft een pandsgewijse opbouw die aansluit op het karakter van deze winkelstraat. In het ontwerp blijven twee karaktervolle laatnegentiende-eeuwse panden behouden en ter plekke van de huidige Brinkgaarden worden de nieuwbouw en het klooster met elkaar verbonden middels een geheel transparant bouwvolume. De kloostertuin is ingericht als een omsloten lusthof door een nieuwe muur en poort. Een informele leeftuin die past bij het oude klooster en de nieuwbouw met ruimte voor sociale activiteiten: samen eten, werken en genieten.

Opdrachtgever: De Larinkstichting en Gemeente Enschede
gerelateerde projecten