projecten › De Driesprong
driesprongbreda05.jpg
driesprongbreda02.jpg
driesprongbreda01.jpg
driesprongbreda03.jpg
driesprongbreda04.jpg

De Driesprong

Breda NL – De Driesprong is een woonbuurt in Breda met een negatief imago, ingeklemd tussen spoor, bedrijventerreinen en de achterkanten van één van de typische Bredase stadslinten.

Samenwonen rond het park

De Driesprong is een woonbuurt in Breda met een negatief imago, ingeklemd tussen spoor, bedrijventerreinen en de achterkanten van één van de typische Bredase stadslinten. De mensen wonen er echter met plezier en vaak hun hele leven. De sociale cohesie is bijzonder sterk, maar noodgedwongen verlaten veel mensen de buurt omdat het woningaanbod zeer eenzijdig is. Met de voortschrijdende vergrijzing heeft WonenBreburg besloten de wijk een serieuze impuls te geven en naast bestaande woningen en voorzieningen te renoveren ook ruimte te maken voor nieuwe woningtypes en -categorieën. Gezinnen en senioren krijgen daarmee de kans in hun vertrouwde buurt te blijven wonen.

Een nieuw buurtpark vormt het adres voor bestaande en nieuwe woningen en verbindt de nu verborgen woonbuurt met de omliggende wijken en de rest van de stad. Het buurtpark wordt de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte voor de Driesprong en geeft de buurt een radicaal nieuw aangezicht. Voor bestaande bewoners en nieuwe bewoners.

programma: 67 woningen renovatie en 230 woningen nieuwbouw
opdrachtgever: WoningBreburg
gerelateerde projecten