projecten › Charloisse Lagedijk
KuiperCompagnonsCharloiseLagedijkfront.jpg
KuiperCompagnonsCharloiseLagedijk1.jpg
KuiperCompagnonsCharloiseLagedijk2.jpg
KuiperCompagnonsCharloiseLagedijk3.jpg
KuiperCompagnonsCharloiseLagedijk4.jpg
KuiperCompagnonsCharloiseLagedijk6.jpg

Charloisse Lagedijk

Rotterdam – Langs de Charloisse Lagedijk, een schilderachtig landelijk stukje Rotterdam, realiseert Bolton Ontwikkeling 14 twee-onder-één-kapwoningen en één vrijstaande woning.

In de nota Landschap en Linten (d.d. 5 maart 2013) worden verschillende deelgebieden binnen de Charloisse Lagedijk geïdentificeerd, waarbinnen afzonderlijke randvoorwaarden van toepassing zijn.

Deze verschillen in uitgangspunten zijn duidelijk terug te zien in de verkavelingsopzet voor beide percelen; Het noordelijke kavel heeft drie twee-onder-één-kap-volumes op regelmatige onderlinge afstanden geplaatst, in een rooilijn die parallel loopt aan het dijklichaam. In het zuidelijke perceel is veel losser verkaveld en zijn de onderlinge afstanden kleiner. De rooilijn verspringt en de garages zijn vaak achter de woningen geplaatst.

De voorgeschreven goot- en nokhoogtes zijn, voor bebouwing buiten het dijklichaam, voor beide percelen identiek en bedragen respectievelijk 4,5 en 10,5 meter. Gezien de goothoogte, halverwege de eerste verdieping, worden alle kappen voorzien van een knik op 6 meter hoogte. Wij hebben er voor gekozen om dwars- en langskappen met elkaar af te wisselen, om een gevarieerd beeld te verkrijgen.

De achtertuinen grenzen aan het achtergelegen industrieterrein. Ter voorkoming van geluidsoverlast zal een geluidsscherm worden geplaatst. Het zicht op het geluidsscherm en industrieterrein wordt ontnomen door hier een groene bosschage aan te planten.

Programma: Woningbouw
Oppervlakte/omvang: 15 eengezinswoningen
Opdrachtgever: Bolton
Opdrachtperiode: 2019-heden
Status: In uitvoering
Constructieperiode: 2020-2021
Team: Rogier Mentink, Vania Citraro
gerelateerde projecten