projecten › Centrum Kontich
kontich01.jpg
kontich04.jpg
kontich05.jpg
kontich03.jpg
kontich02.jpg

Centrum Kontich

Kontich BE –

Kontich heeft ambities en wil inzetten op een hoogwaardig centrum, dat ook in de toekomst het kloppend hart van de gemeente blijft vormen. Het hart van het centrum wordt ge¬vormd door het Gemeenteplein en Gemeentepark. De Mechelsesteenweg en de Molenstraat vormen de drager van het centrum. Opvallend is dat het groen tot diep in de kern doordringt, maar dit niet voelbaar is in het meest compacte deel van het centrum. Als grondslag voor het masterplan zijn zeven principiële ingrepen voorge¬steld, die vervolgens in de uitwerking van de verschillende deelgebieden een ruimtelijke vertaling krijgen.
Deze principiële ingrepen vormen als het ware het robuuste raamwerk, de basisambitie voor de toekomstige ont¬wikkelingsrichting van het centrum:
1: Centrum en landschap met elkaar verbinden
2: Gemeenteplein –park als kloppend omvormen tot kloppend hart voor het centrum
3: De winkelstructuur versterken
4: Pleinen en parken onder¬ling met elkaar verbinden
5: Centrumentrees markeren
6: De verblijfskwaliteit van het centrum vergroten
7: Van doorgaand verkeer naar bestemmingsverkeer

gerelateerde projecten