projecten › Burgemeester Feithplein
BurgFeithpleinKuiperCompagnonsE.jpg
BurgFeithpleinKuiperCompagnonsD.jpg
BurgFeithpleinKuiperCompagnonsB.jpg
BurgFeithpleinKuiperCompagnonsC.jpg

Burgemeester Feithplein

Voorburg –

Ontwikkelaar De Maese Woningen BV heeft de huidige kantoorpanden, het zwembad en het theater Ludens aan het Burgemeester Feithplein in Voorburg aangekocht met het voornemen deze te transformeren en te vergroten. Om dit voornemen te realiseren, is KuiperCompagnons gevraagd zowel de gebouwen als de buitenruimte van een nieuw ontwerp te voorzien.
Om goedkeuring van de gemeente te verkrijgen, heeft ons bureau in opdracht van de ontwikkelaar tevens de ruimtelijke onderbouwing verzorgd en het bestemmingsplan opgesteld.

De huidige kantoorpanden worden omgezet naar woningen en het theater krijgt een nieuwe ingang met een theatercafé. Het huidige kantoorgebouw Feithplein 94-110 krijgt een opbouw van drie lagen. Het kantoorpand aan de zijde van het Noteboompark, Feithplein 11-20, zal eveneens worden voorzien van drie extra verdiepingen. Het betreft een mix tussen huur- en koopwoningen welke ieder worden voorzien van een eigen buitenruimte. De transformatie en toevoeging van nieuwe bouwlagen bieden ruimte aan in totaal 117 appartementen. Op de onderste lagen bevinden zich met name commerciële ruimten, horeca en mogelijk een uitbreiding van het theater. Tevens zullen de gevels van de kantoorgebouwen grotendeels worden verduurzaamd en vernieuwd.

De omgevingsvergunning is inmiddels op basis van de ruimtelijke onderbouwing verleend, waarbij wordt opgemerkt dat er geen bedenkingen door omwonenden zijn ingediend. De verkoop van de appartementen is reeds gestart, de bouw is gepland na de bouwvakantie van 2019

Projectnieuws
gerelateerde projecten