projecten › Bestemmingsplan Kanaalzone – Medel afronding
VogelvluchtMedelKuiperCompagnons.jpg
BestemmingsplanMedelKuipercompagnons.jpg
panoramazichtopMedelKC.jpg

Bestemmingsplan Kanaalzone – Medel afronding

Medel – Als gevolg van de vraag naar nieuwe bedrijfskavels in de regio Rivierenland, en meer specifiek in de omgeving van Tiel, wordt het bestaande bedrijventerrein Medel (130 hectare groot) uitgebreid met circa 53 ha netto bedrijventerrein.

De gemeenschappelijke regeling bedrijvenpark Medel, bestaande uit de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe, heeft hiervoor het initiatief genomen. Door een grenscorrectie liggen de gronden thans geheel in de gemeente Tiel.

Vanwege de geografische ligging midden in Nederland en aan de verkeersassen A15, de Waal en het Amsterdam-Rijnkanaal is het bedrijventerrein vooral interessant gebleken voor logistieke dienstverleners en deze categorie van bedrijven heeft behoefte aan grote bedrijfskavels (4 tot 10 hectare of nog groter). Grote kavels zijn thans echter niet mogelijk. Om toch aan de vraag te voldoen wordt Medel uitgebreid waarbij wordt ingezet op met name grote bedrijfskavels. Deze grote bedrijfskavels hebben meer ruimte nodig dan was voorzien en daarom is een nieuwe uitbreiding van Medel noodzakelijk (‘Medel afronding’). Deze uitbreiding wordt ten oosten van fase 1 gerealiseerd. Een goede inpassing aan de noord- en oostzijde, waar het toekomstige bedrijventerrein grenst aan het landelijk gebied, is daarbij essentieel. Medel (is fase 1 en Medel afronding) beslaat in totaal circa 64 hectare netto bedrijventerrein.

KuiperCompagnons heeft het bestemmingsplan opgesteld dat voorziet in een juridisch-planologische grondslag voor zowel de herverkaveling ter plaatse van de gronden uit fase 1 alsook voor Medel afronding. Ook heeft KuiperCompagnons het paraplubestemmingsplan voor de geluidszone opgesteld.

gerelateerde projecten