projecten › Admiraal De Ruyter Ziekenhuis
AdRziekenhuis01.jpg
AdRziekenhuis05.jpg
AdRziekenhuis06.jpg
AdRziekenhuis03.jpg
AdRziekenhuis02.jpg
AdRziekenhuis04.jpg

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

Middelburg NL – Sober, stoer en toch fragiel zijn trefwoorden, die passen bij het ontwerp voor het ziekenhuis “De Mortiere”, tussen Vlissingen en Middelburg.

Beleving én Toplogistiek

Sober, stoer en toch fragiel zijn trefwoorden, die passen bij het ontwerp voor het ziekenhuis “De Mortiere”, tussen Vlissingen en Middelburg. Herkenbare Zeeuwse ingrediënten als bomen, dijken, vliedbergen, windsingels en “vaeten” vinden we terug in de uitstraling van het gebouw en het interieur.

Het gebouw is eenvoudig, maar zeer efficiënt rondom het zorgproces georganiseerd. De typische Z vorm ontleent zijn karakter aan de maximale hoeveelheid daglicht in het gebouw, gecombineerd extreem korte looplijnen. De entree in het hart biedt aan weerszijden van het gebouw toegang voor enerzijds patiënten en bezoekers, anderzijds voor personeel en logistiek. De invulling van de verschillende lagen wordt zodanig generiek georganiseerd, dat functies gemakkelijk kunnen wisselen en elkaar kunnen verdringen

ziekenhuis
Oppervlakte/omvang: ca. 20.000m2
Opdrachtgever: Admiraal de Ruyter ziekenhuis
Opdrachtperiode: 2013-heden
Status: unbuilt
Team: Silvian van Tuyl, Rob Kanbier, Maurice van Drongelen, Mark Bouman en Vincent van Sambeek
gerelateerde projecten