nieuws › Wel of niet bouwen in de Gnephoek
IMG5054.jpg

Wel of niet bouwen in de Gnephoek

09 mei '22

Op 9 mei bracht Hugo de Jonge een werkbezoek aan de Gnephoek in Alphen aan den Rijn. Wel of niet bouwen op deze plek? Die vraag moet Hugo de Jonge voor het einde van het jaar beantwoorden.
De provincie is tegen het bouwen en is van mening dat het onnodig en te duur is en dat daarnaast de bodem ongeschikt is. De gemeente wil er juist graag bouwen en vindt deze plek geschikt om er klimaatadaptief, natuurinclusief te bouwen voor jonge Alphenaren en ziet kans het merendeel van de woningen betaalbaar te houden.

Vanuit KuiperCompagnons waren Gijs van den Boomen en Hans Peter van Schooneveld aanwezig om de plannen voor de Gnephoek toe te lichten. Bij het maken van het plan is er onderzocht naar wat er kan en hoe je zo klimaatadaptief kunt ontwikkelen. Dit resulteert in vitalisering van landschap en stad waarmee het zeer toekomstbestendig wordt. Door te werken met zogenaamde meedeindorpen wordt er geanticipeerd op de waterstand, er wordt gewerkt aan bodemgroei en biodiversiteit. Daarnaast krijgen de weidevogels meer kans doordat er niet meer gemaaid wordt. Al met al komt er een landschap met bebouwing, waarbij groen de boventoon voert.

Aan Hugo de Jonge de taak om alle feiten naast elkaar te leggen en in gesprek met provincie en gemeente een keuze te maken.