nieuws › Samen werken aan een mooie toekomst voor Terneuzen
Terneuzen binnenstad luchtfoto_KuiperCompagnons

Samen werken aan een mooie toekomst voor Terneuzen

19 mrt '21

Gezamenlijk met de gemeente, ondernemers, eigenaren, bewoners en bezoekers gaan KuiperCompagnons en TwynstraGudde een toekomstplan opstellen voor de binnenstad van Terneuzen.

Een wenkend perspectief
Net als veel andere centra liggen er ook in de binnenstad van Terneuzen belangrijke opgaven. Het winkelgebied krimpt en moet compacter en vernieuwd worden. De horeca en evenementen zoeken juist de ruimte en creëren nieuwe aanloop, maar de binnenstad profiteert nog maar matig van het groeiend toerisme in deze regio. Het wonen in de binnenstad is bovendien verouderd en erg eenzijdig en de openbare ruimte is op een aantal plekken toe aan vernieuwing.

Terneuzen is flink in ontwikkeling, als poort van de haven van Gent. Er wordt in en om de binnenstad dan ook veel ontwikkeld en gebouwd en er liggen diverse plannen en initiatieven. Maar wat er nog mist is een wenkend perspectief. Waar willen we nu eigenlijk naar toe met het historische centrum? Een goed verhaal waar al deze ontwikkelingen zich aan kunnen optrekken en waarmee er meer samenhang, kwaliteit en aantrekkingskracht gaat ontstaan. Met alle betrokkenen gaan we de komende maanden dit grote verhaal opbouwen en proberen we bestaande en toekomstige ontwikkelingen bij elkaar te brengen.

Nieuw elan
Naast een wenkend perspectief gaan we ook in beeld brengen hoe we daar zo snel mogelijk kunnen komen. Welke sleutelprojecten moeten we dan oppakken, welke samenwerkingen zijn nodig en hoe kunnen we investeringen zo strategisch mogelijk inzetten? Het plan voor de binnenstad moet zo snel tot tastbare resultaten gaan leiden, vertrouwen brengen en samenwerkingen aanjagen. Het uiteindelijke doel is nieuw elan brengen in het hart van de stad.

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen houd dan onze website of de projectpagina van de gemeente in de gaten.