nieuws › Nieuwe energie voor de stad
VogelvluchtlocatieGelderlandcentrale2.jpgEngie: Vogelvlucht terrein Gelderlandcentrale Nijmegen
EngieNijmegen01.jpgEngie: Gelderlandcentrale Nijmegen
EngieNijmegen02.jpgEngie: Gelderlandcentrale met legenda
Afbeelding1website.pngEngie: Harculoterrein Zwolle
ProfielHarculoterreintijdlijnwebsite.jpgEngie: Profiel Herculoterrein met tijdlijn
SVI6201185003Visiekaart1op500001website.jpgEngie: Visiekaart Harculoterrein Zwolle

Nieuwe energie voor de stad

14 dec '20

Engie heeft de IJsselcentrale in Zwolle en de Gelderlandcentrale in Nijmegen gesloten en gesloopt, dit past in de energietransitie, waarbij we overstappen van fossiele naar hernieuwbare energie. Met deze sluiting zijn twee grote terreinen bij de stad en aan de rivier vrijgekomen voor herontwikkeling. Dit biedt bijzondere kansen voor deze steden en draagt bij aan het geluk en welzijn van haar bewoners en gebruikers. KuiperCompagnons werkt in opdracht van Engie en in samenwerking met TwynstraGudde aan de planvorming voor deze unieke plekken.

Nijmegen; Waal Energie

In Nijmegen hebben we samen met de gemeente, omwonenden en andere partners in het gebied de gebiedsvisie Waal Energie opgesteld. Hierin transformeert de locatie van fossiele energieleverancier naar Groene Hub, waar hernieuwbare energie wordt gewonnen. De aanwezige duurzame bedrijvigheid en stadsdistributie profiteren daar direct van. Synergie en samenwerking staan centraal in de ontwikkeling.

Aan de Waal komt naast de containeroverslag een zone met twee windmolens en een warmtecentrale (geothermie en auqathermie), die direct aan het warmtenet van Nijmegen gaat leveren. De koeling die daarbij wordt gegenereerd wordt gebruikt voor nieuwe koelhuizen, waar goederen worden opgeslagen aangeleverd via de Waal.

Ten zuiden van de oude kolenhaven komt een zone met energieopslag en batterijen voor de elektrificatie van de nu nog vervuilende binnenvaart. Ook komt hier een goederenhub voor schone stadsdistributie, met onder andere een fietskoerierdienst en circulaire bedrijven. De entree van het gebied wordt gevormd door een campus met innovatieve nieuwe energiebedrijven en een nieuwe groene wandel- en fietsroute vanaf Weurt, via NYMA, door het Waalfront naar het centrum.
Inmiddels is de gebiedsvisie unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Nijmegen, wordt deze uitgewerkt tot een nieuw bestemmingsplan en melden zich de eerste bedrijven.

Zwolle; energieleverend buurtschap en nieuwe natuur

De locatie in Zwolle ligt prachtig aan de IJssel, tussen Zwolle-Zuid en Windesheim, maar was natuurlijk jarenlang een afgesloten terrein. Na een uitgebreide gespreksronde met alle betrokkenen is ervoor gekozen om hier Zwolle naar de IJssel te brengen en een innovatieve en energieleverende ontmoetingsplek te maken voor de stad. Dit werken we nu gezamenlijk uit in een gebiedsvisie.
Fiets- en wandelroutes worden doorgetrokken, er komen uitzichtpunten aan het water en een levendige uitspanning aan de zuidelijke insteekhaven. Hier denken we over nieuwe recreatie, zoals bijvoorbeeld een stadsstrand en aanlegplekken voor de recreatievaart. Ook de uiterwaarden worden heringericht met meer natuurwaarden en onderdeel van het Natura2000-gebied van de IJsseloevers.

Het dienstengebouw en koelfiltergebouw zijn niet gesloopt en worden getransformeerd, ze gaan ruimte bieden aan onder andere een kunstenaarsatelier, horeca en flexplekken. Op de locatie van de voormalige centrale en rondom de voormalige dienstenwoningen komt een afwisselende nieuwe woonbuurt, rond een natuur-inclusief klimaatpark. Hier wordt ingezet op energie-leverende woningen, waarbij diverse nieuwe technieken door Engie zullen worden ingezet. Ook wordt er nagedacht over geothermie, aquathermie en een energiehub. Doel is op termijn vanuit dit nieuwe, natuur-inclusieve buurtschap energie te kunnen leveren aan Zwolle Zuid.

Op het moment dat de gebiedsvisie is vastgesteld kan er in 2021 gewerkt gaan worden aan het stedenbouwkundig plan.