nieuws › Masterplan 'Schieveste Ultiem Verbonden'
KuiperCompagnonsSchievestegeluidafscherm.jpg
KuiperCompagnonsSchieveste01.jpg
KCSchievestemodel2.png
KuiperCompagnonsSchievesterender07.jpg

Masterplan 'Schieveste Ultiem Verbonden'

22 mei '20

Het geldende masterplan betrof een invulling met kantoren en in beperkte mate wonen. De ontwikkeling ervan stagneerde, het initiatief was daarom zeer welkom en is door de gemeente met open armen ontvangen.

Begin 2018 is voor dit plan een haalbaarheidsscan gedaan. Hierin is dieper ingegaan op milieuaspecten (onder andere weg- en railverkeerslawaai, externe veiligheid). Voor stedenbouw, landschap, architectuur en duurzaamheid zijn oplossingsrichtingen verkend. De scan gaf voldoende vertrouwen op kans van slagen. Dit heeft geleid tot de oprichting van een consortium bestaande uit Van Omme & De Groot, Synchroon, VolkerWessels en Dura Vermeer.

In opdracht van dit consortium heeft KuiperCompagnons het masterplan ‘Schieveste Ultiem Verbonden’ opgesteld. Dit is in samenwerking met Delva Landscape Architects in 2019 afgerond. Eind 2019 is het plan door de gemeenteraad vastgesteld. In 2020 is vervolgens aan KuiperCompagnons opdracht verstrekt voor het opstellen van een bestemmingsplan.
project:

Schieveste