nieuws › Eerste paal Buitenpoort
211109BuitenpoortVogelvluchtgroenegevell.jpg

Eerste paal Buitenpoort

05 apr '23

Op 6 april 2023 wordt de eerste paal geslagen voor Buitenpoort, een complex van drie appartementengebouwen met in totaal 144 appartementen, waaronder een woonzorgcomplex, in Rijswijk Buiten. KuiperCompagnons heeft hiervoor in opdracht van Dura Vermeer het architectonisch ontwerp verzorgd. De datum markeert tevens het 10-jarig bestaan van Rijswijk Buiten, waarvoor KuiperCompagnons tevens het stedenbouwkundig ontwerp heeft gemaakt.

Het complex Buitenpoort komt op een belangrijk knooppunt in Rijswijk Buiten; het ontmoetingspunt van de Prinses Beatrixlaan met een haaks daarop geplande langzaamverkeersroute, die Sion en Parkrijk met elkaar verbindt. Bij Buitenpoort komt een brug die onderdeel is van deze route.
Het hoogste gebouw van de drie, een toren van 14 lagen, is georiënteerd op het Wilhelminapark, waarvan het als een baken de zuidwestelijke hoek van de wijk Parkrijk markeert. De overige twee gebouwen sluiten aan op het stratenpatroon van de omliggende wijk. De ruimte tussen de drie gebouwen bevat de buitenruimte van het woonzorgcomplex, de opgang naar de brug en de looproutes naar het park.
De architectuur van de gebouwen kent een klassieke structuur met een eigentijdse invulling. De gevelopbouw bestaat uit gemetselde penanten; doorgaande verticale stroken van verschillende breedte waartussen de ramen zijn opgenomen. De donkere plint is een verwijzing naar de architectuur aan de overkant van de Beatrixlaan. Contrasterend met de verticale structuur van de penanten hebben de gevels een horizontaal lijnenspel: Betonnen banden die de verdiepingen markeren. Ter plaatse van de balkons verspringen de betonbanden en ontstaat er een dynamisch effect dat de gebouwen een eigentijdse uitstraling geeft. Daarnaast waarborgt de verspringing de privacy en profiteren de bewoners optimaal van het daglicht.

In dit duurzame project speelt natuurinclusiviteit een belangrijke rol. Zo zijn in de gevels van de gebouwen diverse nestkasten opgenomen voor zwaluwen en vleermuizen en vormt het binnenterrein een verlengstuk van het Wilhelminapark. Dit komt tot uiting in de landschappelijke inrichting en beplanting van het binnenterrein