nieuws › Een nieuw dorp in een vernieuwd landschap
dorpsslinger070121.jpg
zuidplasvogelvlucht260221KleurFLwebsite2.jpg
Plankaartwebsite2.jpg

Een nieuw dorp in een vernieuwd landschap

08 apr '21

De toekomst van de Zuidplaspolder is al jaren een onderwerp van verhitte discussie. In deze diepe polder tussen Rotterdam, Gouda en Zoetermeer komen diverse belangrijke opgaven op een heftige manier samen; verstedelijkingsdruk, klimaatverandering, transitie van de landbouw, teruglopende biodiversiteit, landschappelijke verrommeling, mobiliteitsgroei en energietransitie. Iedereen heeft een mening over de toekomst van dit gebied en er zijn de afgelopen jaren diverse plannen gemaakt en vele discussies gevoerd. Vaak gaat het over wat er niet zou kunnen. Maar niets doen is in deze droogmakerij geen optie. Gevolg van de jarenlange impasse is dat géén enkele van de urgente opgaven echt wordt aangepakt en het Middengebied en Restveengebied wegzakken en verrommelen.

Om het gebied klimaatrobuust en aantrekkelijk voor mens en dier te maken zijn forse investeringen nodig. In het masterplan Middengebied hebben we met omliggende gemeenten, provincie en waterschap in beeld gebracht hoe een nieuw, energieneutraal dorp in het Middengebied juist kan bijdragen aan een rijker en klimaatrobuuster landschap. En hoe we in dat vernieuwde landschap op een veilige en adaptieve manier een plek kunt maken voor de ‘pioniers’ die er willen wonen, werken en recreëren. Een nieuwe dorp als aanjager voor een nieuw landschap.

De starre droogmakerij transformeert geleidelijk in een dynamische ‘watertuin’, waar we de nu toenemende bodemdaling en verzilting tegen gaan en waar het landschap zich niet verzet, maar meegroeit met klimaatverandering. Een duurzamer, veiliger en gezonder landschap met meer ruimte voor natuur en recreatie. Omarmd door dit nieuwe landschap ligt het nieuwe dorp, hoog en droog op een bestaande kreekrug. Het nieuwe dorp zet in op de fiets en op eigen voorzieningen en bedrijven. Zo ontstaat een zelfredzame dorpsgemeenschap, omringd door een geleidelijk veranderend polderlandschap, dat steeds aantrekkelijker wordt.

Rondom het compacte kreekrugdorp liggen ook buurten te gast in het nieuwe waterrijke landschap, op palen, drijvend en op huisterpen. In pauzelandschappen wordt geëxperimenteerd met duurzame vormen van wonen, energie opwekken en landbouw. Het Middengebied wordt een laboratorium voor laaggelegen Nederland.

Het masterplan wordt medio april besproken in de gemeenteraad. 18 Mei wordt er een besluit genomen over het plan.