nieuws › Drukbezochte U16-informatiebijeenkomst in Utrecht
UtrechtU16lagenkaartKuiperCompagnons.jpg

Drukbezochte U16-informatiebijeenkomst in Utrecht

17 mrt '20

De U16-informatiebijeenkomst over het integraal Ruimtelijk-economisch perspectief en programma (REP) en de Regionale energiestrategie (RES) op 11 maart 2020 werd druk bezocht. U16-raadsleden, statenleden en leden van de algemeen besturen van waterschappen lieten zich informeren over de inhoud en het proces dat gaat leiden tot een Contour REP en strategie RES. In de Statenzaal van het Provinciehuis werden alle genodigden welkom geheten door Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Energietransitie Huib van Essen.

Gijs van den Boomen - aangesteld als strategisch inhoudelijk stedenbouwkundig boegbeeld om de ontwikkelingsmogelijkheden voor regio Utrecht to 2040 te inventariseren en te verkennen - informeerde tijdens de deelsessie van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (REP) de genodigden over de contour REP.

De contour REP is een tussenstap in het proces om te komen tot een Integraal Ruimtelijk
Perspectief en Programma voor de U16 en nadrukkelijk geen eindbeeld. De contour bevat zoekrichtingen en onderzoeksvragen om te komen tot een perspectief.

Gijs van den Boomen nam de genodigden mee in hoe er de afgelopen periode informatie is verzameld over wonen, werken, bereikbaarheid, landschap en energie en hoe dit vertaald is in de concept-contour.

Deze presentatie is terug te vinden op de site van Utrecht10.nl samenvatting U16-informatiebijeenkomst
project:

U16 Utrecht