nieuws › De Omgevingswet; met de standaard BOPA van KuiperCompagnons weet u als projectontwikkelaar waar u rekening mee moet houden om uw project door te laten gaan.
voorkant van een standaard BOPA

De Omgevingswet; met de standaard BOPA van KuiperCompagnons weet u als projectontwikkelaar waar u rekening mee moet houden om uw project door te laten gaan.

14 jul '22

De Omgevingswet komt eraan! Vanaf 1 januari 2023 heeft Nederland een nieuwe wet voor de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet bepaalt dat alle gemeenten één omgevingsplan hebben. Voorlopig is het omgevingsplan nog een verzameling van alle bestemmingsplannen. In de komende jaren zullen gemeenten die echt gaan samenvoegen tot één omgevingsplan. Het omgevingsplan bepaalt hoe en waar gebouwd mag worden en waarvoor die gebouwen gebruikt kunnen worden. Als grondeigenaar, projectontwikkelaar of andere initiatiefnemer van bouwprojecten is het dus van groot belang te weten wat er in het omgevingsplan staat.

Huidige situatie
Soms wenst de gemeente medewerking te verlenen aan projecten die niet mogelijk zijn volgens de regels van het omgevingsplan. In dat geval kan de gemeente een wijziging doorvoeren van het omgevingsplan. Een alternatief is dat een vergunning wordt verleend voor het project en daarmee toestemming geeft om af te wijken van het omgevingsplan. Dat kennen we nu ook. Als een project in strijd is met de regels van het bestemmingsplan, dan kan de gemeente toch een vergunning verlenen als de aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. In opdracht van de initiatiefnemer levert KuiperCompagnons jaarlijks tientallen ruimtelijke onderbouwingen af voor uiteenlopende projecten.

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit
Voor deze situaties introduceert de Omgevingswet de term ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)’. Dat is ofwel een activiteit, waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, ofwel een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan. Het gaat dus om een activiteit die niet toegelaten is op grond van het omgevingsplan en ook niet toegelaten kan worden met toepassing van de regels in het omgevingsplan. Het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit zal een uitgebreide motivering moeten bevatten. In de praktijk zal die motivering op initiatief van de aanvrager en in overleg met het bevoegd gezag worden opgesteld. Dit is vergelijkbaar met de ruimtelijke onderbouwing nu. Daarom is de verwachting dat ontwikkelaars ook onder de Omgevingswet de weg weten te vinden naar gespecialiseerde adviesbureaus voor hun ‘BOPA’s’.

Wat kan KuiperCompagnons betekenen
Ook voor dit product heeft KuiperCompagnons nu een standaard ontwikkeld. Na de succesvolle lancering van het standaardomgevingsplan en de standaard voor de verordening fysieke leefomgeving is er nu ook de standaard-BOPA. Hiermee kan snel een volledige motivering worden gemaakt op maat van ieder project. De standaard-BOPA geeft in de eerste plaats structuur aan de motivering door een heldere hoofdstukindeling. In de tweede plaats waarborgt de standaard-BOPA dat de motivering volledig is. Hiertoe is een uitgebreide lijst met aandachtspunten opgenomen op basis van de instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. Ten slotte zijn voor verschillende situaties standaardteksten opgenomen, die aangevuld kunnen worden op basis van concrete projecten. Wilt u meer informatie ontvangen neem dan contact op met Matthijs van Ginneken via 010 433 00 99