DeOmgevingswetindepraktijkKC.jpg
spooronderdoorgangHHWKC.jpg

De Omgevingswet in de praktijk

11 dec '17

Hoe integrerend werken en zorgvuldige participatie leiden tot oplossingen.

Integraal werken en participatie; het zijn twee sleutelbegrippen uit de Omgevingswet die in de komende jaren ingevoerd gaat worden. In Heerhugowaard hebben KuiperCompagnons en Awareness laten zien hoe die combinatie van inhoud en proces in de praktijk werkt en leidt tot oplossingen, ook in al lang slepende dossiers.

De gemeenteraad van Heerhugowaard ging op 28 november jl. met een ruime meerderheid akkoord met het beschikbaar stellen van een krediet van zo'n 24 miljoen euro voor de aanpak van de Zuidtangent in het Stationsgebied. Daarmee worden Heerhugowaard en het Stationsgebied beter bereikbaar. Bovendien worden de Zuidtangent, het Stationsplein en de Umbriëllaan veiliger en aantrekkelijker voor alle verkeersdeelnemers.

Wat oorspronkelijk vooral een verkeersopgave was werd, door het betrekken van bewoners en andere stakeholders en hun opgaven, een integrale gebiedsontwikkeling. En daarmee is er een breed draagvlak ontstaan voor deze grote investering en ingreep.
De ingrepen in de Zuidtangent gaan in de huidige plannen een vliegwiel vormen voor de transformatie en opwaardering van het gehele stationsgebied. Zo wordt de belangrijke volgende stap gezet naar een modern ov-knooppunt in een groene, duurzame omgeving, met een mix aan scholen, werk, wonen en voorzieningen met een recreatief transferium voor de Broekerveiling en het naastgelegen Oosterdelgebied. In navolging van de interactieve planvorming en de recente beslissing van de raad zien we het vertrouwen in het gebied groeien. Investeringen van de markt in het gebied versnellen en steeds meer bedrijven en instellingen melden zich voor een plekje in het stationsgebied van Heerhugowaard.

Het filmpje geeft een indruk van mogelijke ontwikkelingen in het Stationsgebied.


v2T2tYh-gygproject:

Structuurvisie Stationsgebied