nieuws › De Omgevingsvisie: Dagelijks leren
Overzichtomgevingsvisies.jpg

De Omgevingsvisie: Dagelijks leren

17 feb '20

De omgevingsvisie laat zien wat de gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving is op de lange termijn. Rijk, provincies en gemeenten stellen elk één eigen omgevingsvisie vast. In het maakproces van een omgevingsvisie zoekt de overheid samen met de samenleving en ketenpartners naar antwoorden op de vragen van de toekomst. Dat gaat over ‘traditionele’ ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw, natuur, landbouw en mobiliteit maar ook over de energietransitie, klimaatadaptatie en de betekenis van een gezonde leefomgeving. Daarmee is de bandbreedte van de omgevingsvisie veel breder dan ‘traditionele’ structuurvisies.

Terwijl de invloed van de Omgevingswet steeds duidelijker wordt en zich steeds meer nieuwe opgaven aandienen (woningbouwopgave, Regionale Energie Strategieën, stikstof, etc.), wordt de rol van de omgevingsvisie als integraal afwegingskader en basis voor het omgevingsplan steeds belangrijker. In allerlei verbanden en processen moeten overheden hun ambities goed kunnen koppelen aan nieuwe opgaven en uitdagingen. Ons team van adviseurs en ontwerpers is dagelijks betrokken bij veel van de belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Zo zorgen we ervoor dat lopende en nieuwe visietrajecten goed aansluiten op de werkelijkheid.

KuiperCompagnons heeft een rijke geschiedenis in strategische gebieds- en beleidsvisies. We zijn van meet af aan nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het Omgevingswet-instrumentarium. Al sinds 2014 zijn we druk bezig zijn met provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies in bijna alle delen van Nederland. Dat doen we op allerlei manieren, variërend van sparringpartner tot volledige ontzorging van het proces. In verreweg het grootste deel maken we – samen met de gemeente – de visie ook echt. Elke visie is een ontdekkingsreis en we leren nog dagelijks!