expertise › Structuurvisie Stationsgebied Heerhugowaard
hhw05.jpg
hhw07.jpg
hhw01.jpg
hhw02.jpg
hhw03.jpg
hhw04.jpg

Structuurvisie Stationsgebied Heerhugowaard

Heerhugowaard – Dit is een unieke structuurvisie, waarin ontwerp en haalbaarheid op een uitzonderlijke wijze zijn geïntegreerd.

Een heldere, inspirerende visie met een transparante en doordachte aanpak. ‘Geleidelijke stedenbouw’ is hier de aange-wezen strategie; stap voor stap ontwikkelen als de kansen zich voordoen, waarbij de gemeente initiatieven van de markt faciliteert en stimuleert.

Het stationsgebied wordt in deze structuurvisie een plek van reizen, maar vooral ook van thuiskomen. Het gebied wordt in de structuurvisie fijnmazig verknoopt met de omgeving en zal een schakel vormen tussen Stadshart, woonwijken, landschap en Langedijk. In de bijbehorende uitvoeringsstrategie is gekozen voor behapbare investeringen, spreiden van risico’s en zoveel mogelijk de baten vooruit te laten lopen op de kosten. Deze uitvoeringsstrategie past geheel bij deze tijd, waarin een dergelijke ontwikkeling niet meer in één keer gerealiseerd kan worden.

Opdrachtgever: gemeente Heerhugowaard
Status: vastgesteld
gerelateerde projecten