expertise › Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn
Afbeelding3.jpg
VISIEKAART.png
BeeldenwebisteAadRKB2.png

Omgevingsvisie Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn – Samen met de gemeente en betrokken partijen hebben wij een vooruitstrevende en inspirerende omgevingsvisie gemaakt.

Bij de omgevingsvisie Alphen aan den Rijn speelde verbeeldingskracht een belangrijke rol. Ook het raamwerk voor de omgevingsvisie is beeldend uitgewerkt. Wij zijn hier met name voor de inhoud betrokken. Samen met de gemeente en betrokken partijen hebben wij een vooruitstrevende en inspirerende omgevingsvisie gemaakt. De visie laat zien hoe de waarden van de gemeente bewaard en versterkt kunnen worden en tegelijkertijd ook toekomstige opgaven de ruimte krijgen.

Het proces
Tijdens het begin van het proces is er een uitgebreide beleidsanalyse uitgevoerd. Zo zijn alle relevante beleidsdocumenten doorgenomen en is achterhaald wat al is geschreven over de gemeentelijke identiteit, kernkwaliteiten, trends en ontwikkelingen en de opgaven die daaruit resulteren voor de gemeente Alphen aan de Rijn.

De uitkomsten zijn dus een menging tussen bestaand beleid en informatie uit werksessies. Op basis van deze kennis hebben we integrale opgaven geformuleerd, ook wel ‘de ontwikkelrichtingen’. Aan de hand van deze ontwikkelrichtingen hebben we een toekomstig beeld geschetst waar verschillende sectoren, thema’s en deelgebieden samen komen. Bijvoorbeeld ‘circulair ondernemen’, ‘landschappelijke verstedelijking’, ‘weelderig buitengebied’, ‘samen sterker’ en ‘gezonde vergroening’. Om deze ontwikkelrichtingen toe te lichten hebben we sfeerbeelden en kaartmateriaal gemaakt.

Programma:
Opstellen omgevingsvisie

Opdrachtgever:
Gemeente Alpen aan den Rijn

Opdrachtperiode:
november 2019 - december 2021

Status:
Vastgesteld

Team:
Max van Gils, Jana de Heer, Iris Bol, Andor Keur, Michelle Tanis, Gerwin Gabry
gerelateerde projecten