expertise › Wijkvisie Hoorn
GroteWaal.jpg

Wijkvisie Hoorn

Hoorn – In mei 2012 is de wijkvisie van de Grote Waal (gemeente Hoorn) vastgesteld.

Wijkvisie Hoorn – cultuurverandering in de praktijk integrale visievorming wijkaanpak ‘De grote Waal’

In deze wijkvisie staat opgenomen wat er de komende tien tot twintig jaar moet veranderen of verbeteren in de wijk. De wijkvisie vormt de basis voor de toekomstige uitvoeringsplannen in de wijk. Ook duurzaamheid staat bij de Grote Waal hoog op het programma. Veel woning in de Grote Waal zijn gebouwd tussen 1978 en 1984. Een groot aantal van deze woningen zijn nodig toe aan onderhoud of hebben andere maatregelen nodig. Om de kwaliteit van de woning te behouden en te verbeteren heeft de gemeente er voor gekozen om een wijkaanpak op te zetten. De meest effectieve maatregelen voor de wijkaanpak ‘De Grote Waal’ zijn geprioriteerd met behulp van een MKBA-lite.

gerelateerde projecten