expertise › Energielandschappen Zwolle
panel4.jpg
panelen5a3page3.jpg
panelen5xa3page5.jpg
zwolle2050.jpg

Energielandschappen Zwolle

Zwolle – Hoe zorg je ervoor dat Zwolle in 2050 energieneutraal is? Die vraag stond centraal in de casus 'Energielandschap van de Toekomst'. Een prijsvraag uitgeschreven in opdracht van verschillende provincies en Rijkswaterstaat.

KuiperCompagnons, Antea Group en buro MA.AN hebben hun kennis op het gebied van de energietransitie gebundeld in een plan met een integrale aanpak die Zwolle in staat stelt
om in 2050 energieneutraal te worden. Bij de constante transitie van de stad en het landschap,
zal de energieopwekking meer en meer versleuteld zitten in de ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke opgaven. Een energieneutrale toekomst zal altijd een toegevoegde waarde moeten hebben voor onze leefomgeving en moet kunnen rekenen op steun van de samenleving. Daarom zorgen we nu voor een essentieel vliegwiel dat de transitie kan versnellen en tijd creëert om toekomstige innovaties te integreren.
De energietransitie zal altijd gekoppeld zijn aan andere ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat een toekomstperspectief en een adaptieve aanpak in de context van stad en ommeland die het kader vormen voor een kwalitatieve ruimtelijke energietransitie.

RELATIE TUSSEN ENERGIETRANSITIE EN OMGEVINGSWET
De visie is verder uitgewerkt aan de hand van het unieke DNA van Zwolle, waarbij de realisatie en de ontwikkelingsstructuur centraal staan. De koppeling met de instrumenten van de Omgevingswet en het leggen van verbindingen tussen belanghebbenden speelt hierin een belangrijke rol. Innovatie in institutionele organisaties is namelijk nodig om de juiste tools aan te reiken, te faciliteren en om een inclusieve werkwijze voor te staan. De Eeuwenoude Zwolse cultuur van leven met water in de Delta krijgt zo nieuwe elan met schone energie van eigen bodem.

Een duurzame aanpak is ook een aanpak die opschaalbaar is naar andere gemeenten en regio’s. Onze methodologie legt een relatie tussen de grote energietransitieopgave van de komende decennia, de introductie van de Omgevingswet en tal van andere ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen die gemeenten de komende tijd aan gaan pakken.

gerelateerde projecten